Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi

Arbeidet er organisert som et prosjekt som styres av en styringsgruppe med rådmannen som leder av styringsgruppen.

Elvegata deponi på Volla

Elvegata avfallsdeponi er en kommunal fylling som var i drift 1950-1960. Deponiet er en oppfylling av en evje og inneholder husholdnings-, forretnings- og produksjonsavfall. I 1978 ble arealet regulert til boligformål og er i dag bebygd.