Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi

Arbeidet er organisert som et prosjekt som styres av en styringsgruppe med rådmannen som leder av styringsgruppen.

Elvegata/Konsul Haneborgs vei. Deponi på Volla

Elvegata avfallsdeponi er en kommunal fylling som var i drift 1950-1960. Deponiet er en oppfylling av en evje og inneholder husholdnings-, forretnings- og produksjonsavfall. I 1978 ble arealet regulert til boligformål og er i dag bebygd.

Skjetten deponi

I perioden 1965-1970 drev Skedsmo kommune (nå Lillestrøm) kommunal avfallsfylling i en tidligere ravinedal sør for Hvam søndre.