Organisering av arbeidet 

Avdelingen for Vei og miljø har overtatt oppfølging av arbeidet ved deponiet. Dette omfatter blant annet drift av gassanlegget, oppfølging av overvåkningsprogrammet, kontakt med beboere, legge ut rapporter og annen informasjon.

Kontaktpersoner i vei og miljø:

Braathen landskapsentreprenør AS vil ha skjøtselsansvar for parken i en treårsperiode. Vi håper at mange får glede av parken.

Avslutning av prosjektarbeidet 

Prosjektet «Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi» har hatt ansvar for å gjennomføre tiltakene på og i deponiet, oppgradering av gassanlegget, overvannshåndtering og parkmessig opparbeidelse, ble avsluttet 31.12.20. Prosjektets sluttrapport ble behandlet av kommunestyret 16. desember 2020, der rapporten ble tatt til orientering. Med dette avvikles styringsgruppen og prosjektgruppen.

Dom falt i deponisaken

Parken er nå ferdigstilt og åpen for bruk 

Last ned hele landskapsplanen som pdf

Bilder og film av arbeidet på deponiet

Video av arbeidet som er utført

August 2020

Juni 2020