Faregrad for flom

Varselet for faregrad for flom og gjelder for hele kommunen og viser faren for flom. Faregraden er bestemt av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, og er hentet fra nettsiden varsom.no.Kommunen har ingen vurdering av faregrad for Nitelva, Leira og Sagelva, men ber publikum selv vurdere i hvilken grad det er trygt å ferdes langs disse vassdragene. Ta utgangspunkt i vannstandsnivået som er oppgitt på denne siden i kombinasjon med værvarselet for området, og bruk sunn fornuft når du ferdes langs vassdraget.

Vannstand

Vannstand er ikke det samme som faregrad. 

Vannstanden ved et målepunkt kan være høy uten at faregraden er høy, og motsatt. Hvis det er ventet mye nedbør kan det være fare for flom i vassdraget, selv om vannstanden på det gjeldende tidspunktet er forholdsvis lav. Vannstanden i Nitelva, Sagelva og Leira kan stige og synke så fort at det er vanskelig å oppgi noen eksakt faregrad på et gitt tidspunkt. Vi ber derfor publikum se på værvarselet og bruke sunn fornuft før de ferdes langs vassdraget.

Det er vannstanden som vises på punktene i kartet. Her vises høyden på vannet i meter over havet. Hvis markørene er lyseblå, betyr det at nivået i vassdraget er innenfor det normale. Mørkere blåfarge indikerer høyere vannstand.  

Nåværende vannstand i kommunens vassdrag

Kartet etterspør automatisk nye tall for vannstand på de ulike målepunktene hvert 5. minutt. Dataene hentes fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som oppdateres ca. en gang i timen. Om du klikker på "Vis historikk" får du graf over vannstanden på silde.nve.no.

Forklaring av fargekoder

Normal vannstand.pngNormal vannstand

Vannstanden er normal.

  • Leira, ved Leirsund bru: under 103,4 meter
  • Sagelva, ved Strømmen Storsenter, ved Strømmen Storsenter: Under 142,8 meter

Medium vannstand.pngMedium vannstand

Mye vann i vassdraget.

  • Leira, ved Leirsund bru: 103,4 m – 104,7 m
  • Sagelva, ved Strømmen Storsenter: 142,8 m – 143 m

Høy vannstand.pngHøy vannstand

Svært mye vann. Vis forsiktighet og sunn fornuft når du beveger deg langs vassdraget.

  • Leira, ved Leirsund bru: 104,7 m – 106 m
  • Sagelva, ved Strømmen Storsenter: 143 m – 144,1 m

Ekstremt høy vannstand.pngEkstremt høy vannstand

Fare for flom. Vis forsiktighet og sunn fornuft når du beveger deg langs vassdraget. Det kan være lurt å holde seg på avstand.

  • Leira, ved Leirsund bru: over 106 m
  • Sagelva, ved Strømmen Storsenter: Over 144,1 m

Ute av drift.pngMidlertidig ute av drift

Nyttige linker