I ventetiden

Er ikke skaden akutt, må man regne med noe ventetid. Legevaktens køsystem gjør at den som trenger hjelp raskest kommer inn først. Det betyr at du kan oppleve at noen som kommer etter deg, vil komme inn til lege før deg.

Det finnes TV og ladestasjon for mobil i ventesonen og det er gratis trådløst internett tilgjengelig.

Hvis du har med deg barn på legevakten, kan det være greit å ta med seg noen leker eller bøker for å gjøre ventetiden lettere.

Praktisk informasjon på legevakten

Hvorfor må jeg vente?

Alle skal få best mulig hjelp og du vil kunne oppleve ulik ventetid avhengig av alvorlighetsgraden.

Eksempler på tilstander som blir prioritert uten ventetid:

 • Alvorlige brystsmerter
 • Alvorlige pusteproblemer
 • Mistanke om akutt livstruende sykdom
 • Alvorlige allergiske reaksjoner
 • Svært alvorlige skader

Eksempler på tilstander som gir noe ventetid, men får prioritet fremfor andre:

 • Alvorlige psykiske lidelser
 • Vold- og voldtektsofre
 • Svært nedsatt allmenntilstand
 • Mistanke om akutt alvorlig sykdom
 • Sterke smerter
 • Sår og brannskader

Eksempler på tilstander som vanligvis ikke prioriteres foran andre:

 • De fleste infeksjoner, øyekatarr,
 • ørebetennelse, blærekatarr
 • Allergiske hudreaksjoner og lignende
 • Korsryggsmerter
 • Små sår