Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi kan være et hjelpemiddel for å gjøre hverdagen enklere å mestre, både som pårørende og bruker.

Velferdsteknologi i Lillestrøm kommune

  • Trygghetsalarm
  • E-lås
  • Medisindispenser
  • Varslingsmatter
  • GPS
  • Døralarm

Spørsmål og kontakt

Har du spørsmål om velferdsteknologi og de tjenestene som tilbys i Lillestrøm kommune, kan du ta kontakt med Tjenestetorget. 

Enkelte løsninger kan også dekkes av NAV.
Les mer om hjelpemidler på NAV.no 

Aktuelle dokumenter