I Lillestrøm kommune øker antallet eldre bratt de kommende årene. Samtidig må flere få behandling og oppfølgning for sykdom og plager utenfor sykehuset. De fleste ønsker å mestre hverdagen sin selv, men det vil være stadig flere som trenger tjenester fra kommunen.   

For å møte utfordringene bygger vi opp en robust og bærekraftig løsning. Dette arbeidet kaller vi «Teknologiløftet».

Hensikten er å øke kvaliteten på tjenesten ved å jobbe forebyggende, for å legge til rette for trygghet, mestring, selvstendighet og aktivitet for innbyggerne. I tillegg er det et mål å effektivisere helsepersonells arbeidshverdag med bedre og effektive verktøy.

For deg som innbygger betyr det at vi ønsker å tilby deg teknologi som hjelpemiddel på ulike områder.

Teknologi gir trygghet 

Målet er at hverdagen din skal bli enklere å mestre, både som pårørende og bruker av tjenestene. Ved bruk av teknologi kan vi skreddersy tjenestene, for å gi best mulige løsninger, som gir folk mulighet til å leve trygge liv hjemme, så langt det er mulig.

Kommunen skal samarbeide tett med pårørende. Teknologien kan på et tidlig tidspunkt bidra til å støtte, avlaste og trygge pårørende som har krevende omsorgsoppgaver.

Kommunen skal levere helsetjenester av god kvalitet. Teknologi er et sentralt og viktig virkemiddel for å legge til rette for trygghet, mestring og selvstendighet for innbyggerne våre.

Teknologi frigjør tid, slik at vi kan bruke mennesker til omsorgsoppgaver.

Nye løsninger gir større frihet

Bruk av teknologi legger til rette for mer selvstendighet og styring av eget liv. Samtidig skal tryggheten til dem som behøver hjelp, ivaretas. Både med gode fagfolk og teknologi.

Nedenfor lister vi opp teknologi som kommunen har, eller som vi planlegger å ta i bruk. Listen er ikke uttømmende, og det kommer stadig ny teknologi på markedet.

LilleSterk

I mai 2024 lanseres det en egen treningsapp for Lillestrøms innbyggere. I LilleSterk treningsapp tilbyr vi treningsprogram og treningsvideoer gratis til deg.

Les mer på siden for fysisk aktivtet.

Trygghetsalarm

En alarmknapp som henges rundt halsen eller bæres på håndleddet. Brukes for å varsle behov for hjelp i hjemmet.

Les mer på siden for trygghetsalarm.

Medisindispenser

Et apparat som varsler når bruker skal ta medisin og avleverer riktig dose.

Varslingsmatter

Har sensor som gir alarm dersom bruker beveger ut av seng dag/natt og ikke kommer tilbake innen gitt tidspunkt. 

GPS – Mobil trygghetsalarm for utendørs bruk.

GPS’en kan utløse alarm og har toveis tale. Den varsler f.eks. hvis man beveger seg utenfor et angitt område. 

Døralarm

Sensor som varsler når en dør åpnes. 

RoomMate

Trygghetssensor med ulike innstillinger, som kan registrere bevegelser eller lyd. Den har også mulighet for anonymisert kameratilsyn.  

Komp

Skjerm tilrettelagt for bruker uten digital kompetanse, med mulighet for mottak av bilder, meldinger og videosamtaler.

Sensio familie

En app som muliggjør tettere samarbeid mellom helsetjenesten og brukers pårørende, ved utløste alarmer 

I tillegg kan vi hente inn og systematisere data fra brukerne, for å finne teknologi som tar utgangspunkt i den enkeltes situasjon. Denne informasjonen støtter også videre vurdering og oppfølging av brukeren, slik at vi kan tilpasse, videreutvikle og forbedre tjenestene våre.

Spørsmål og kontakt

Har du spørsmål om velferdsteknologi og de tjenestene som tilbys i Lillestrøm kommune, kan du ta kontakt med Tjenestetorget. 

Enkelte løsninger kan også dekkes av NAV.
Les mer om hjelpemidler på NAV.no