Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi kan være et hjelpemiddel for å gjøre hverdagen enklere å mestre, både som pårørende og bruker.

Velferdsteknologi i Lillestrøm kommune

  • Trygghetsalarm
  • E-lås
  • Medisindispenser
  • Varslingsmatter
  • GPS
  • Døralarm
  • Tjenesteshop

Spørsmål og kontakt

Har du spørsmål om velferdsteknologi og de tjenestene som tilbys i Lillestrøm kommune, kan du ta kontakt med Tjenestetorget. 

Enkelte løsninger kan også dekkes av NAV.
Les mer om hjelpemidler på NAV.no 

Aktuelle dokumenter

Helsedirektoratets Første gevinstrealiseringsrapport (PDF 0,7 MB)

Helsedirektoratets Andre gevinstrealiseringsrapport (PDF 0,9 MB)

Sluttrapport Trygghet og mestring (PDF 1,5 MB)

Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022

Byrådssak om Velferdsteknologi (PDF 7,3 MB)

Seniormeldingen (PDF 7,7 MB)

Elektroniske medisindispensere (PDF 4,3 MB)

Trygghetsalarmer (PDF 5,3 MB)

Velferdsteknologi (PDF 3,6 MB)