Brukerråd i Lillestrøm kommune

Brukermedvirkning er viktig for de som gir og de som får kommunale tjenester. Det er en rettighet at brukere av en tjeneste skal være med å påvirke i saker som er viktige for dem.

Dette er grunnene til at Bo – og miljøtjenesten i Lillestrøm har et Brukerråd for de som får tjenester.

Hva kan man snakke om i brukerrådet?

 • Fritidsaktiviteter og ferie
 • Bolig og botilbud
 • Jobb og dagsenter
 • Stortingsvalg og kommunevalg
 • Brukermedvirkning
 • Selvbestemmelse
 • Felles aktiviteter
 • Førstehjelp
 • Brannsikkerhet
 • Andre ting man er opptatt av

Sakene kan komme fra boligene, fra jobben, dagsenteret eller fritidstilbud.

De som sitter i rådet kan ta med saker fra boligrådet i boligen de bor i, fra dagsenteret eller fritidstilbud. Man kan ta opp andre viktige saker som gjelder for mange som får tjeneste av kommunen.

Sakene kan også komme fra de som bestemmer i kommunen.

Brukerrådet har møter på Rådhuset i Lillestrøm den siste mandagen i måneden.

Hvem kan sitte i brukerrådet?

 • Alle som får tjenester fra Bo- og miljøtjenesten i Lillestrøm kommune kan sitte i Brukerrådet.
 • De som er med i rådet kalles representanter.
 • Det er lov å prøve å være med.
 • Det er lov å slutte hvis du ikke liker å være med.

Kontakt

Hvis du vil vite mer om Brukerrådet for bo og miljøtjenesten i Lillestrøm så kan du snakke med Elisabeth Antonsen. Hun er kontaktperson for brukerråd.

Hun har telefonnummer 99 52 40 47

Hun har e-postadresse: elan01@lillestrom.kommune.no

Elisabeth Antonsen

Telefon: 995 24 047