Tidlig inn

Tilbud til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress eller søvnproblemer.

Psykiske helsetjenester til voksne

Vi har flere tjenester for deg som har psykiske problemer.

Psykisk helse og familiestøtte

Veiledning i foreldrerollen, familiesamtaler og samtaler for å hjelpe barn og unge som strever med kommunikasjon, samspill og psykiske plager.

Boliger for personer med psykiske lidelser

Vi har døgnbemannede boliger for personer med psykiske lidelser. Beboerne betaler husleie.

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til deg som bruker.