Gode råd for psykisk helse

Råd til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress, søvnproblemer,eller deg som trenger noen tips til å bedre kunne mestre en krevende hverdag.

Tidlig inn - psykisk helse

Tilbud til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress eller søvnproblemer.

Psykiske helsetjenester til voksne

Vi har flere tjenester for deg som har psykiske problemer.

Psykisk helse og familiestøtte

Veiledning i foreldrerollen, familiesamtaler og samtaler for å hjelpe barn og unge som strever med kommunikasjon, samspill og psykiske plager.

Brobyggerne

Tilbud til ungdom i aldersgruppen 13-18 år som har psykiske vansker, lidelse og rusproblematikk eller unge som er en del av høyrisikomiljøer i Lillestrøm kommune.

Seksjon Aktivitet

Et lavtelskertilbud til deg over 18 år som har en psykisk helseutfordring, og som ønsker deg sosiale aktiviteter og fellesskap med andre.

Boliger for personer med psykiske lidelser

Vi har døgnbemannede boliger for personer med psykiske lidelser. Beboerne betaler husleie.

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til deg som bruker.