Koronatiltakene har endret dagene for oss alle, og for mange er strukturen i hverdagen snudd på hodet. Hvordan vi lever livene våre har på kort tid blitt dramatisk endret, og ingen vet hvor lenge det vil vare.

Den gode nyheten er at barn i utgangspunktet har god evne til å tilpasse seg, og at de generelt tåler endringer bedre enn voksne. Samtidig er de sårbare. De klarer seg ikke alene, og er helt avhengig av støtte og hjelp fra sine omgivelser for å lære, vokse, utvikle seg og være trygge.

Psykisk helse og familiestøtte får mange henvendelser fra foreldre som leter etter gode forslag for å løse hverdagen i denne spesielle tiden, og hvordan man som familie kan skape en slags normalitet i en unormal hverdag. Her følger noen tips. Trykk på boksene for mer informasjon.

Gi deg selv litt omsorg

Du kan ikke forvente at du som forelder skal få til alt. Alle strever litt i denne situasjonen. Husk, ingen foreldre får til alt, og ingen familier har det bare bra hele tiden.

Gi barna trygghet

Vær rolig og betryggende. Vis barna at du er der for dem, og at du har tro på at dette vil gå bra. Husk at barna både hører hva du sier, men også hvordan.

Håndter dine egne følelser

Det er normalt å reagere på en uforutsigbar og uoversiktlig situasjon med uro og engstelse. For å håndtere dette trenger barna en trygg og rolig voksen som er tilgjengelig for dem. Jobb med dine egne følelser. Hvis barna ser at du bekymrer deg for konsekvensene av det som skjer nå, vil de kunne ta del i disse bekymringene.

Hold på de hverdagsrutinene dere kan, og skap nye

Hold fast på tider for å stå opp, spise lunsj, middag og legging. Det kan være lurt å definere rutiner for renslighet og fysisk aktivitet. Del opp dagen i mer eller mindre faste poster. Forsøk å lage en ny hverdag med faste rutiner hjemme. Pass på at det blir forskjell på hverdag og helg!

Løsne litt på reglene

Dette er en unntakstilstand. Det er ikke nødvending å holde på alt av regler og begrensninger. Kanskje blir det litt mer nettbrett og TV enn det du som forelder vanligvis synes er greit, men la det passere.

Ta barna med på råd

Stol på barnas evne til å finne gode løsninger. Bruk barnas forslag som en ressurs, og la de få definere noe av innholdet i den nye hverdagen. Rammene er det imidlertid de voksne som skal sette. Barna kan bestemme hva vi skal ha til middag, ikke om vi skal spise middag.

Ikke sjekk nyhetene for ofte

Det er viktig å holde seg orientert om utviklingen, men det kan være lurt å begrense sjekking av pushvarsler, særlig hvis du som forelder opplever at det gir deg økt stress og redsel.

Begrens barnas eksponering

Vær oppmerksom på hva barna ser eller hører på TV, radio eller internett. Vær gjerne sammen med dem når de er på disse kanalene, slik at du kan svare på spørsmål.

Utforsk hva barna tror skjer

Barn får med seg mer enn hva vi tror, men ofte oppfatter de bare bruddstykker som de setter sammen selv. Barnas historie kan ofte være mer skremmende enn virkeligheten. Fortell dem hva som faktisk skjer, som leder oss til neste punkt.

Gi god informasjon

Snakk med barna på en enkel, ærlig og alderstilpasset måte. Barn, som voksne, er bedre i stand til å håndtere situasjoner når de forstår hva som skjer. er greit å svare at du ikke vet om barna har spørsmål du ikke kan svare på.

Vær tilgjengelig

Sett av tid til bare å være til stede. Minn barna på at de kan komme til deg om det er noe de lurer på.

Juster forventninger til skole

Det er fint at barna lærer litt fag, og holder på skolerutinen, men ikke forvent at barna skal gjennomføre en alminnelig skoledag. Oppgave nummer én er å sørge for at du, barna og familien har det bra i denne tiden.

Vær raus med ømhet

Mange barn vil ha et større behov for nærhet enn før.

Se etter muligheter

Hjemmet kan være en god læringsarena, og kanskje er dette en mulighet for å gi barna nye oppgaver som de ikke har hatt tidligere, som å delta mer i matlaging og husstell.