Tjenestetorget for voksne

Tjenestetorg for voksne er kommunens «en dør inn» til helse og-omsorgstjenester for innbyggere over 18 år.

Tilbud til voksne med avhengighetsproblematikk

Boliger, aktiviteter, støttesamtaler og familiearbeid.

Kommunal bolig

Du kan søke om kommunal bolig hvis du ikke kan skaffe deg et sted å bo på grunn av dårlig økonomi, helse eller sosiale problemer.

Boliger for personer med psykiske lidelser

Vi har døgnbemannede boliger for personer med psykiske lidelser. Beboerne betaler husleie.