Tjenestetorget for voksne

Døren inn til alle helsetjenestene kommunen har å tilby.

Tilbud til voksne med avhengighetsproblematikk

Tilbudene omfatter boliger, aktiviteter, støttesamtaler og familiearbeid.

Kommunal bolig

Du kan søke om kommunal bolig hvis du ikke kan skaffe deg et sted å bo på grunn av dårlig økonomi, helse eller sosiale problemer.

Boliger for personer med psykiske lidelser

Vi har døgnbemannede boliger for personer med psykiske lidelser. Beboerne betaler husleie.