Kommunal bolig

Du kan søke om kommunal bolig hvis du ikke kan skaffe deg et sted å bo på grunn av dårlig økonomi, helse eller sosiale problemer.

Tjenestetorget for voksne

Døren inn til alle helsetjenestene kommunen har å tilby.