Bestill koronatest

Testingen er for innbyggere i Lillestrøm kommune og testing bestilles via helsenorge.no eller i appen helsenorge.no via menypunktet «Helsekontakter». 

Lillestrøm kommune tilbyr ikke reisetester.

Husk at du selv må velge om du vil ha påminnelse om timen din på e-post eller sms. Dette endrer du selv under «profil og innstillinger», «kontaktinformasjon» og «hvordan skal helsenorge kontakte deg».

 • Du kan bestille koronatest elektronisk for deg selv eller for barn under 16 år som du har foreldreansvar for.
 • Skal du bestille time for barnet ditt, må du velge barnet inne på helsenorge.no og bestille timen under funksjonen timeavtaler i menypunktet «Helsekontakter».
 • Skal du bestille for andre må du ringe koronatelefonen. 
 • Har du ikke mulighet til å benytte deg av digital bestilling må du ringe koronatelefonen.
Bestill time for testing

Det er flere kalendere du kan bestille time fra. Hvis du ikke finner noen ledige timer eller timer som passer i én, kan du prøve en av de andre. 
Per nå får du ikke oversikt over alle timene for de ulike teststasjonene i en kalender. Timene er fordelt på ulike kalendere for helg, kveld, dagtid og de ulike stasjonene.

Avbestille time

 • Avbestilling skjer via helsenorge.no eller helsenorgeappen.
 • Dersom du bestilte time ved å ringe, må du ringe koronatelefonen for å avbestille. 
 • Avbestilling av time må skje senest fire timer i forkant for ikke å bli fakturert med gebyr på 450,-.

Teststasjoner

Når du bestiller time, får du valget om hvor du skal teste deg. Testing gjennomføres ved en av kommunens testsenter, Fetsund kommunehus og på parkeringsplassen ved Skedsmohallen.

Du skal ikke ta buss/tog/drosje da du må betrakte deg som smittet og holde deg hjemme inntil prøvesvar foreligger.

Har du ikke mulighet til å komme deg til testing på eget initiativ, må du ringe koronatelefonen.

Åpningstider

 • Teststasjonen på Fetsund kommunehus er kun er åpent for timebestillinger, og det er ikke mulig for drop-in timer.
 • Teststasjonen på parkeringsplassen ved Skedsmohallen er kun er åpent for timebestillinger, og det er ikke mulig for drop-in timer.

Hvordan foregår testing?

På Fetsund kommunehus:

 • Testing skjer utendørs i telt
 • Når du kommer til testsenteret så må du ringe telefonnummeret som står ved innkjøringen til teltet.
 • Husk gyldig legitimasjon

Parkeringsplassen ved Skedsmohallen:

 • Testing skjer utendørs i telt
 • Når du kommer til testsenteret så må du ringe telefonnummeret som står ved innkjøringen til teltet.
 • Husk gyldig legitimasjon

Etter at testen er tatt skal man holde seg hjemme frem til svar på testen foreligger.

Svar på prøven

Du vil få en sms med en lenke til prøvesvaret. Hvor lang tid det tar før svaret kommer, vil variere med hvor mange andre prøver som også skal analyseres. Prøvesvaret ligger også på helsenorge.no

Er testen positiv vil du få en telefon fra kommunens smittevernteam, som vil gi mer informasjon og sette i gang smittesporing.

Hva koster testen?

 • Test ved mistanke om sykdom er dekkes av Helfo og er derfor gratis
 • Ved behov for test for arbeid og studier vil bli fakturert med 450 kroner (dekkes ikke av Helfo)
 • Ikke møtt til time vil bli fakturert med gebyr på 450 kroner

Hvem bør testes?

 • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
 • Smittesporing:
  • Nærkontakter ved start og avslutning av karantene
  • Ved utbrudd; utvidet testing av andre kontakter
  • Personer som får varsel i «Smittestopp»
 • Innreise
  • Obligatorisk testing på grenseoverganger
  • Test 7 døgn etter ankomst
 • Utreise:
  Lillestrøm kommune tilbyr ikke test til innbyggere som trenger testsvar i forbindelse med reise. 
 • Annen screening etter smittevernfaglig vurdering:
  • Ved innflytting / innleggelse i enkelte helseinstitusjoner
  • Jevnlig testing i enkelte miljøer
 • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19

Les mer om testkriterier på fhi.no

Er jeg smittet?

Symptomer og sannsynlighet for å være smittet

Det er mest sannsynlig at man er smittet hvis man blir syk etter å ha hatt nær kontakt med en koronasyk person, eller vært i land med mye smitte.

Har du ikke feber eller luftveisplager er det lite sannsynlig at man har covid-19, men ta kontakt med fastlegen om du er i tvil. Personer med typiske symptomer på covid-19 kan ta kontakt med vår koronatelefon for å få vurdert testing.

 Koronatelefonen 94 00 70 02

 Kontakt fastlegen.

Symptomer

De vanligste symptomene på covid-19 er:

 • Feber
 • Hoste
 • Tungpustethet

Har man andre typer symptomer bør man kontakte fastlege for en vurdering av om det allikevel kan være aktuelt med en covid-19 test.

Les mer om symptomer på helsenorge.no

Oppfølging

Hvordan følges smittede personer opp?

Den som er smittet blir oppringt og intervjuet om hvem han/hun har truffet og hvor han/hun har vært de siste dagene. Alle som personen oppgir å ha møtt i dagene han/hun har vært smitteførende er nærkontakter, og blir kontaktet av smittesporingsteamet.

Man er som regel smitteførende i to dager før sykdommen slår ut. Dersom du kjenner en som ble syk en onsdag, har vedkommende vært smitteførende mandag og tirsdag. Møtte du pasienten dagen før (på søndag), regnes du derfor ikke som nærkontakt.

Smittesporing

Smittesporingen foregår i den kommunen man bor. Hvis man bor i Lørenskog og jobber i Lillestrøm er det Lørenskog som har ansvaret for smittesporingen. (Men hvis flere på samme arbeidsplass smittes og mange er involvert, er det kommunen som arbeidsplassen ligger i, som smittesporer.)
Les mer om smittesporing på fhi.no

Isolasjon

Den som tester positivt på covid-19 skal isoleres. Helst skal den som er smittet leve adskilt fra familien, ha eget bad, eget soverom og få mat servert på døra til rommet sitt. Hvis dette ikke er mulig, må alle overflater i fellesareal som den isolerte har vært i kontakt med vaskes med vann og såpe eller desinfeksjonsmiddel snarest.

Isolasjonen oppheves etter ti dager, hvis pasienten har vært feberfri minst ett døgn (uten bruk av febernedsettende middel). Pasienten skal følges opp av fastlegen under isolasjonen. Den som er på institusjon eller sykehus følger det opplegget som finnes der.