Bestill koronatest

Testingen er for innbyggere i Lillestrøm kommune og testing bestilles via helsenorge.no eller i appen helsenorge.no 

Bestill time for testing

 

 • Har du ikke mulighet til å benytte deg av digital bestilling, ring koronatelefonen.
 • Ta med legitimasjon, testen vil ikke bli gjennomført uten å fremvise legitimasjon. Husk at du er i karantene til du har fått prøvesvar

Utprøving av hurtigtest

Lillestrøm kommune er med i et prosjekt for utprøving av hurtigtest.

Er du nærkontakt til en som har testet positivt for korona, så vil vi gjerne at du er med i dette prosjektet.

Har du lyst til å være med så ring koronatelefonen 66 93 20 40 for informasjon og slik at de setter deg opp til time for testing.

Avbestille time

Avbestilling skjer via helsenorge.no eller helsenorgeappen.
Dersom du bestilte time ved å ringe, må du ringe koronatelefonen for å avbestille. 

Avbestilling av time må skje senest fire timer i forkant for ikke å bli fakturert med gebyr på 450,-.

Hva koster testen?

 • Test ved mistanke om sykdom er dekkes av Helfo og er derfor gratis
 • Ved behov for test for arbeid, studier, utenlandsreise med mer, vil bli fakturert med 450 kroner (dekkes ikke av Helfo)
 • Ikke møtt til time vil bli fakturert med gebyr på 450 kroner

Hvem kan testes?

 • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19.
 • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
 • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.
 • Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.

Er jeg smittet?

Det er mest sannsynlig at man er smittet hvis man blir syk etter å ha hatt nær kontakt med en koronasyk person, eller vært i land med mye smitte.

Har du ikke feber eller luftveisplager er det lite sannsynlig at man har covid-19, men ta kontakt med fastlegen om du er i tvil. Personer med typiske symptomer på covid-19 kan ta kontakt med vår koronatelefon for å få vurdert testing.

 Koronatelefonen 66 93 20 40

 Kontakt fastlegen.

Symptomer

De vanligste symptomene på covid-19 er:

 • Feber
 • Hoste
 • Tungpustethet

Har man andre typer symptomer bør man kontakte fastlege for en vurdering av om det allikevel kan være aktuelt med en covid-19 test.

Les mer om symptomer på helsenorge.no

Testsenter

Testing gjennomføres ved kommunens testsenter på Fetsund kommunehus, Kirkeveien 85, 1900 Fetsund.

Åpningstider

Testsenteret er kun er åpent for timebestillinger, og det er ikke mulig for drop-in timer.

Hvordan foregår testing?

Vi gjør oppmerksom på at du må komme i bil. Du skal ikke ta buss/tog/drosje da du må betrakte deg som smittet og holde deg hjemme inntil prøvesvar foreligger.

Når du kommer til testsenteret så må du ringe telefonnummeret som står ved innkjøringen til teltet.

Helsepersonell vil teste deg mens du sitter i bilen. Etter at testen er tatt skal man holde seg hjemme frem til svar på testen foreligger.

Den som ikke disponerer bil kan ringe kommunens koronatelefon, og få en testbil hjem, såframt man bor i Lillestrøm kommune.

Svar på prøven

Du vil få en sms med en lenke til prøvesvaret. Hvor lang tid det tar før svaret kommer, vil variere med hvor mange andre prøver som også skal analyseres. Prøvesvaret ligger også på helsenorge.no

Er testen positiv vil du få en telefon fra kommunens smittevernteam, som vil gi mer informasjon og sette i gang smittesporing.

Prioritering

Selv om kommunen åpner opp for testing av alle, så har Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalt en prioritering av ulike grupper. Ved stor pågang, vil denne prioriteringen ligge til grunn.

Hvis du ikke er helsepersonell, vært i nærkontakt med noen som kan ha smitte eller i en risikogruppe, skal du helst avvente utviklingen og være hjemme i to døgn før testen tas. Dette for å unngå at testen blir falsk negativ.

Av samme grunn anbefales ikke testing av personer uten symptomer.

Hvordan følges smittede personer opp?

Den som er smittet blir oppringt og intervjuet om hvem han/hun har truffet og hvor han/hun har vært de siste dagene. Alle som pasienten oppgir å ha møtt i dagene han/hun har vært smitteførende er nærkontakter, og blir kontaktet av smittesporingsteamet.

Man er som regel smitteførende i to dager før sykdommen slår ut. Dersom du kjenner en som ble syk en onsdag, har vedkommende vært smitteførende mandag og tirsdag. Møtte du pasienten dagen før (på søndag), regnes du derfor ikke som nærkontakt.

Smittesporing

Smittesporingen foregår i den kommunen man bor. Hvis man bor i Lørenskog og jobber i Lillestrøm er det Lørenskog som har ansvaret for smittesporingen. (Men hvis flere på samme arbeidsplass smittes og mange er involvert, er det kommunen som arbeidsplassen ligger i, som smittesporer.)

Isolasjon

Den som tester positivt på covid-19 skal isoleres. Helst skal den som er smittet leve adskilt fra familien, ha eget bad, eget soverom og få mat servert på døra til rommet sitt. Hvis dette ikke er mulig, må alle overflater i fellesareal som den isolerte har vært i kontakt med vaskes med vann og såpe eller desinfeksjonsmiddel snarest.

Isolasjonen oppheves etter ti dager, hvis pasienten har vært feberfri minst ett døgn (uten bruk av febernedsettende middel). Pasienten skal følges opp av fastlegen under isolasjonen. Den som er på institusjon eller sykehus følger det opplegget som finnes der.