Webinar for de som har tatt AstraCeneca vaksinen

FHI holder Webinar for de som har tatt AstraCeneca vaksinen og nå får tilbud om mRNA vaksine. Webinaret holdes fra 11.30-12.00 i dag onsdag, men vil senere kunne sees i opptak på FHIs nettside.

Informasjon om dose 2. for helsepersonell

FHI har i brev til kommunen 7.5.2021 redegjort for vaksinering av mRNA som dose 2, etter at AstraZeneca er satt på vent.

«Virusvektorvaksinene, som AstraZeneca og mRNA-vaksinene som er godkjente i Norge, gir beskyttelse basert på det samme proteinet fra viruset (spike-proteinet). Etter den første dosen med virusvektorvaksine har kroppen lært seg å kjenne igjen spike-proteinet. Når det så gis en dose med mRNA-vaksine, vil den friske opp og forsterke beskyttelsen som oppstod etter første dose. Vi vet også at kombinasjonen av gjennomgått covid-19-sykdom og etterfulgt av en vaksinedose gir god beskyttelse mot sykdommen. Det tyder på at immunforsvaret reagerer godt selv om man stimulerer det på to forskjellige måter. Det er heller ikke et problem å gi forskjellige vaksiner for samme sykdom med andre vaksiner (for eksempel ulike vaksiner mot kikhoste og polio). Land som Tyskland, Frankrike, Sverige og Danmark har valgt å tilby mRNA-vaksine som andre dose til de som har fått AstraZeneca-vaksinen som første dose, i noen av landene bare for de yngre aldersgrupper.

Folkehelseinstituttet har i likhet med andre land valgt mRNA-vaksine som det antatt beste av de tre alternativene vi har for de som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine i Norge nå. Det vil komme mer kunnskap om effekten av å gi andre dose med en mRNA-vaksine. Vi vil komme med mer informasjon om dette så snart denne kunnskapen blir tilgjengelig.

Alle som mottar koronavaksiner vil kunne få plagsomme, men kortvarige bivirkninger som smerter på injeksjonsstedet, sykdomsfølelse, hodepine og uvelhet. For virusvektorvaksiner er ofte bivirkningene verst etter første dose, for mRNA-vaksinene er det ofte motsatt. Når vi nå gir en virusvektorvaksine først og deretter en mRNA-vaksine kan det godt være at dette vil gi en god del av disse vanlige, plagsomme og forbigående bivirkningene. Det pågår nå studier som vil kunne si mer om dette.

Vi håper å ha mer informasjon fra disse studiene allerede neste uke. Det er viktig at de som skal vaksineres får informasjon om de vanlige, plagsomme bivirkninger som kan vare i 1-3 dager, og at dette forventes også når det gis ulike vaksiner som dose én og dose to.

Siden de plagsomme bivirkningene forekommer de første 1-3 dagene etter vaksinasjon hos en stor andel av de vaksinerte, minner vi om at det er viktig at ikke alt helsepersonell i en enhet vaksineres samtidig. På denne måten kan man unngå at sykefravær hos mange påvirker kapasitet og beredskap i helsetjenesten.

All vaksinasjon er frivillig, også for helsepersonell. For ansatte som ikke tar dose to nå, kan vaksine gis på et senere tidspunkt.»

Prioritering

Helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper og med pasienter med mulig covid-19 smitte prioriteres først og etter anbefalt rekkefølge fra FHI.
Se vaksineprioritering fra FHI

Prioritering av grupper til vaksinasjon

 • Personell på legevakt
 • Personell i hjemmetjenesten
 • Personell på KAD, korttid, lindrende
 • Personell på sykehjem
 • Personell hos fastleger
 • Personell på tannlegekontor
 • Personell på Vaksinesenter
 • Testere på Testsenteret
 • Personell i ambulerende tjenester (Tjenestetorg)
 • Personell i bo- og miljøtjenesten
 • Radiografer
 • Farmasøyter / apotektekniker
 • Kommuneoverleger
 • Kommunale fysioterapeuter
 • Personell i smittesporingsteam
 • Fysioterapeuter m/tilskudd
 • Personell i psykisk helse
 • Helprivate fysioterapeuter
 • Psykologer
 • Kiropraktorer
 • Fotterapeuter
 • Ortopediingeniører
 • Optikere
 • Personell på koronatelefonen
 • Ergoterapeuter
 • Saksbehandlere tjenestetorg
 • Personell på helsestasjonen
 • Ortoptister

Se begrunnelsen for prioritering helsepersonell (pdf)

Når skjer vaksineringen?

Helsepersonell på legevakten starter vaksinering i uke 2. Deretter vil øvrige helsepersonell bli tilbudt vaksine i den beskrevne rekkefølgen. På grunn av økt forekomst av lokale bivirkninger dag 2 og 3 etter vaksinering, er det ikke tilrådelig at alt helsepersonell på en avdeling vaksineres samtidig. Det kan derfor hende at personell i grupper under den høyest prioriterte blir vaksinerte for ikke å slå ut en tjeneste av funksjon.

For helsepersonell ansatt i kommunen, vil leder gjøre prioritering av hvem som skal vaksineres når. Dette inkluderer fastlegene.

Bestilling av time vaksinering

Skal du bestille time, eller har spørsmål til vaksineringen skal du benytte følgende epost: