Prioritering

Helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper og med pasienter med mulig covid-19 smitte prioriteres i første omgang.
Se vaksineprioritering fra FHI

Lillestrøm kommune prioriterer koronavaksinering av helsepersonell etter rekkefølge anbefalt fra FHI

Prioritering av grupper til vaksinasjon

 • Personell på legevakt
 • Personell i hjemmetjenesten
 • Personell på KAD, korttid, lindrende
 • Personell på sykehjem
 • Personell hos fastleger
 • Personell på tannlegekontor
 • Personell på Vaksinesenter
 • Testere på Testsenteret
 • Personell i ambulerende tjenester (Tjenestetorg)
 • Personell i bo- og miljøtjenesten
 • Radiografer
 • Farmasøyter / apotektekniker
 • Kommuneoverleger
 • Kommunale fysioterapeuter
 • Personell i smittesporingsteam
 • Fysioterapeuter m/tilskudd
 • Personell i psykisk helse
 • Helprivate fysioterapeuter
 • Psykologer
 • Kiropraktorer
 • Fotterapeuter
 • Ortopediingeniører
 • Optikere
 • Personell på koronatelefonen
 • Ergoterapeuter
 • Saksbehandlere tjenestetorg
 • Personell på helsestasjonen
 • Ortoptister

Se begrunnelsen for prioritering helsepersonell (pdf)

Når skjer vaksineringen?

Helsepersonell på legevakten starter vaksinering i uke 2. Deretter vil øvrige helsepersonell bli tilbudt vaksine i den beskrevne rekkefølgen. På grunn av økt forekomst av lokale bivirkninger dag 2 og 3 etter vaksinering, er det ikke tilrådelig at alt helsepersonell på en avdeling vaksineres samtidig. Det kan derfor hende at personell i grupper under den høyest prioriterte blir vaksinerte for ikke å slå ut en tjeneste av funksjon.

For helsepersonell ansatt i kommunen, vil leder gjøre prioritering av hvem som skal vaksineres når. Dette inkluderer fastlegene.

Det kommer oppdatert informasjon om prioritering, sted og tid for vaksinering og påmelding når dette er klart.

Registrering for vaksinering av helsepersonell

NB!
Det er kun helsepersonell som arbeider i Lillestrøm og ikke er ansatt i Lillestrøm kommune, som skal registrere seg her.

 • Registrer informasjon om din nåværende arbeidssituasjon innenfor helsefaget, samt om du har risiko for alvorlig forløp ved Covid-19.
 • Registreringen vil inneholde navn, HPR nummer og hvilken profesjon du jobber som nå, arbeidsgiver, mobiltelefonnummer og e-postadresse.
Start registrering (for helsepersonell)