Opprettholder strenge tiltak - tiltaksnivå A videreføres fram til og med søndag den 25. april.

Informasjon om koronavaksine

Forskrifter og anbefalinger

Se lokal forskrift og lokale anbefalinger som gjelder gjelder for Lillestrøm kommune. I tillegg gjelder de nasjonale tiltakene.

Fritids-, idretts- og kulturaktiviteter

Regler for fritids-, idretts- og kulturaktiviteter.

Føringer og anbefalinger for serveringsbransjen

Servering, skjenking og forventninger til serveringsstedene.

Steder som er stengt

Steder som er stengt eller har begrensinger i Lillestrøm kommune.