Informasjon om koronavaksine

Forskrifter og anbefalinger

Lillestrøm kommune følger nå de nasjonale tiltakene.

Fritids-, idretts- og kulturaktiviteter

Vi følger nasjonale tiltak fra 18. juni.