Tiltakene gjelder fram til og med søndag den 25. april.

Les om tiltakene på regjeringen.no

Tiltaksnivå A for Lillestrøm kommune

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Rødt nivå i skole og barnehage opprettholdes til og med 23. april, men ny vurdering 20. april
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter og undervisningen gjøres digitalt. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt, dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet og studentene testes jevnlig for covid-19 i samsvar med råd fra smittevernmyndigheten i kommunen. Også biblioteker og lesesaler kan holde åpent for studenter som jevnlig testes for covid-19.

Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser, bisettelser og vielser og dåp.
  • Det kan ikke være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser.
  • Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede.
  • Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Det blir tillatt med utendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.
  Det anbefales å gjennomføre slik at man kan holde minst 2 meters avstand.
 • Unntak for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom, så lenge dette gjennomføres utendørs, skjer i grupper på inntil 5 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.
 • Unntak for organisert trening for toppidrettsutøvere. Innenfor fotball er unntaket begrenset til de to øverste divisjonene for kvinner og menn.

Arbeidsplasser

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Butikker og tjenester

Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
 • Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Apotek
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet
 • En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.
 • Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
 • Bensinstasjoner
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende
 • Blomsterbutikker
  • med fast utsalgssted
  • som er registret i Enhetsregisteret som butikkhandel med blomster og planter,
  • som har et salgsareal som ikke overstiger 250 kvm
  • som har en omsetning som i all hovedsak består av salg av blomster med svært kort holdbarhet og hvor disse blomstertypene utgjør det vesentligste innslaget i varesortimentet.
Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

 • Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away.
 • Skjenkestopp.
 • Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

 

I tillegg til tiltaksnivå A har vi disse også gjeldende lokale tiltak.

Lokale forskrifter

Antallsbegrensning i butikker, på kjøpesentre og andre utsalgssteder

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand.

Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster i private hjem, hager eller hytter med flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i husstanden.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle gjester er fra samme husstand eller er barn fra samme kohort som de tilhører i barnehage og barneskole.

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem.
Se for øvrig gjeldende anbefaling.

Steder som skal holde stengt og anbefalinger

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
 • Butikker, likevel slik at følgende butikker kan holde åpent:
  1. matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
  2. utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
  3. apotek
  4. bandasjister
  5. optikere
  6. vinmonopol
  7. bensinstasjoner
  8. salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
  9. lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.
  10. Blomsterbutikker
   • med fast utsalgssted
   • som er registret i Enhetsregisteret som butikkhandel med blomster og planter
   • som har et salgsareal som ikke overstiger 250 kvm
   • som har en omsetning som i all hovedsak består av salg av blomster med svært kort holdbarhet og hvor disse blomstertypene utgjør det vesentligste innslaget i varesortimentet
 • Varehus, med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt i bokstav b.
 • Treningssentre.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • Tros- og livssynshus, med unntak for begravelser og bisettelser, vielser, dåp og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
 • Biblioteker.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

 

Anbefalinger

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Gjeldende forskrift sier at det ikke er tillatt å ha flere enn fem gjester i tillegg til de som bor i husstanden. Men det anbefales at man så langt det lar seg gjøre ikke har besøk. Det er med andre ord forskjell på hva som man ikke har lov til å gjøre, og hva man anbefales.
 • I anbefalingen er det unntak for:
  • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
  • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • alle nærkontakter i smittekarantene testes med PCR-test både tidligst dag tre i karantenen, og ved utgang av karantenen (mer enn syv døgn etter de var eksponert for smitte - på dag åtte i karantenen.
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten.Med husstandsmedlemmer menes de som man bor sammen med. 
  • ved utbruddshåndtering, uavhengig av virusvariant, anbefales det at husstandsmedlemmer til nærkontakter er i ventekarantene til nærkontakten har fått negativt svar på første test.
  • Hvis du tester negativt på dag åtte, kan du slippe ut av karantenen når det negative svaret foreligger (forkorte karantenen). Det kreves PCR test for å forkorte karantenen.
  • Får man ikke tatt test mot slutten av karantenen, må man sitte i karantene ut tiden (ti dager etter utsatt for smitte)
  • De som i løpet av de siste seks måneder har gjennomgått covid-19 dokumentert ved godkjent laboratoriemetode fra norsk helsevesen, slipper å gå i karantene og ventekarantene.

Les hele covid-19-forskriftens kap. 5A - Særlig høyt tiltaksnivå