Bestill koronatest

Testingen er for innbyggere i Lillestrøm kommune og testing bestilles via helsenorge.no eller i appen helsenorge.no via menypunktet «Helsekontakter». 

Lillestrøm kommune tilbyr ikke reisetester.

Husk at du selv må velge om du vil ha påminnelse om timen din på e-post eller sms. Dette endrer du selv under «profil og innstillinger», «kontaktinformasjon» og «hvordan skal helsenorge kontakte deg».

 • Du kan bestille koronatest elektronisk for deg selv eller for barn under 16 år som du har foreldreansvar for.
 • Skal du bestille time for barnet ditt, må du velge barnet inne på helsenorge.no og bestille timen under funksjonen timeavtaler i menypunktet «Helsekontakter».
 • Skal du bestille for andre må du ringe koronatelefonen. 
 • Har du ikke mulighet til å benytte deg av digital bestilling må du ringe koronatelefonen.
Bestill time for testing

Det er flere kalendere du kan bestille time fra. Hvis du ikke finner noen ledige timer eller timer som passer i én, kan du prøve en av de andre. 
Per nå får du ikke oversikt over alle timene for de ulike teststasjonene i en kalender. Timene er fordelt på ulike kalendere for helg, kveld, dagtid og de ulike stasjonene.

Avbestille time

 • Avbestilling skjer via helsenorge.no eller helsenorgeappen.
 • Dersom du bestilte time ved å ringe, må du ringe koronatelefonen for å avbestille. 
 • Avbestilling av time må skje senest fire timer i forkant for ikke å bli fakturert med gebyr på 450,-.

Teststasjoner

Når du bestiller time, får du valget om hvor du skal teste deg. Testing gjennomføres ved en av kommunens testsenter, Fetsund kommunehus og på parkeringsplassen ved Skedsmohallen.

Du skal ikke ta buss/tog/drosje da du må betrakte deg som smittet og holde deg hjemme inntil prøvesvar foreligger.

Har du ikke mulighet til å komme deg til testing på eget initiativ, må du ringe koronatelefonen.

Åpningstider

 • Teststasjonen på Fetsund kommunehus
  • Midlertidig flyttet til Skedsmohallen til og med 3. opktober.
  • Åpen for timebestillinger.
  • Ikke mulig for drop-in timer.
 • Teststasjonen på parkeringsplassen ved Skedsmohallen
  • Åpen for timebestillinger
  • Vi har åpnet for drop-in (hurtigtest) mellom klokken 09.30 og 12.00 og mellom 12.45 og 14.00 hver dag, også i helgen. 

Hvordan foregår testing?

På Fetsund kommunehus:

 • Testing skjer utendørs i telt
 • Når du kommer til testsenteret så må du ringe telefonnummeret som står ved innkjøringen til teltet.
 • Husk gyldig legitimasjon

Svar på prøven

Etter at testen er tatt skal man holde seg hjemme frem til svar på testen foreligger.

Du vil få en sms med en lenke til prøvesvaret. Hvor lang tid det tar før svaret kommer, vil variere med hvor mange andre prøver som også skal analyseres. Prøvesvaret ligger også på helsenorge.no

Er testen positiv vil du få en telefon fra kommunens smittevernteam, som vil gi mer informasjon og sette i gang smittesporing.

Parkeringsplassen ved Skedsmohallen:

 • Testing skjer utendørs i telt
 • Når du kommer til testsenteret så må du ringe telefonnummeret som står ved innkjøringen til teltet.
 • Husk gyldig legitimasjon

Svar på prøven

Etter at testen er tatt skal man holde seg hjemme frem til svar på testen foreligger.

Du vil få en sms med en lenke til prøvesvaret. Hvor lang tid det tar før svaret kommer, vil variere med hvor mange andre prøver som også skal analyseres. Prøvesvaret ligger også på helsenorge.no

Er testen positiv vil du få en telefon fra kommunens smittevernteam, som vil gi mer informasjon og sette i gang smittesporing.

Massetesting på skolen

Jevnlig massetesting på skolen

Massetesting

Vi starter med jevnlig massetesting med hurtigtester/selvtester av enkelte elevgrupper på skolen. Også de som ikke er i et testløp allerede.

Elever som allerede er i et testløp, fortsetter på testløpene sine.

Alle som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 sykdom de siste 12 månedene trenger ikke å være med i massetestingen. Alle, også fullvaksinerte og de som har gjennomgått sykdommen, skal holde seg hjemme og bestille test på sitt lokale testsenter om de får symptomer. Dette gjelder selv om de dagen før eller for noen dager siden testet negativt på hurtigtesten. 

Slik blir testingen gjennomført

Skolen deler ut selvtester til hjemmetesting. Det følger med bruksveiledning og en QR-kode med tilgang til video. Testene er enkle å ta. Det er viktig at det er kun elevene selv som benytter seg av selvtestene, de skal ikke deles ut til venner eller familie og de skal kun tas de oppsatte dagene som vil være bestemt fra skolen. Det er viktig at alle følger dette.

Hva skjer hvis jeg tester positiv på selvtesten hjemme?

Da skal du isolere deg og bestille ny test på testsenteret. Du skal ikke møte opp på skolen. Hvis den nye testen på testsenteret er positiv, blir du værende i isolasjon og du blir kontaktet av smittesporingsteamet i kommunen du bor i. Hvis den nye testen er negativ, er du ikke lenger i isolasjon og kan fortsette å delta i massetestingen på skolen.

Hva skal jeg gjøre hvis en medelev blir positiv?

Hver gang en elev tester positivt, sender skolen ut beskjed til alle om at det nå er en som har testet positiv/du er nærkontakt til smittet elev.  Hvis du får en slik beskjed skal du ikke gjøre noe annet spesielt hvis du fortsetter å delta i massetestingen. Hvis du ikke lenger ønsker å delta i massetestingen, må du ved en slik beskjed, gå i 10 dagers karantene. Les om karanteneregler her.

Unntak fra smittekarantene

Barn og unge under 18 år

For deg under 18 år, er det mulig å slippe smittekarantene, hvis noen i klassen din, på fritidsaktiviteten eller i vennegjengen er smittet, dersom du testes jevnlig. Du kan lese mer om unntaket her.

Gjennomgått korona

Har du gjennomgått covid-19 siste 12 månedene, bekreftet med koronatest tatt i Norge, trenger du verken være i karantene eller testes.

Vaksinert med én dose (3 – 15 uker siden)

Er du vaksinert med en dose og det har gått minst 3 uker siden, trenger du ikke være i karantene. Du kan gå på jobb som vanlig, men skal teste deg mellom dag tre og syv etter at du var utsatt for smitte. Du trenger ikke være hjemme i påvente av svar. Test bestilles i kommunen der du bor.

Fullvaksinerte

Er du fullvaksinert har du unntak fra karantene. Du kan gå på jobb som vanlig, men skal være oppmerksom på symptomer. Får du symptomer skal du holde deg hjemme og teste seg. Du bestiller da test i kommunen der du bor.

Alle som er unntatt karantene bes være oppmerksommer på, holde seg hjemme og bestille test om man får symptomer.

Hva gjør jeg hvis jeg får symptomer?

Hvis du har nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 bør du teste deg. Selv ved svak mistanke om at du kan være smittet med covid-19, bør du teste deg. 

Du skal holde deg hjemme til du har fått svar.

Ikke gå på jobb eller skole. Ikke ta offentlig transport eller oppsøk offentlige steder. Hold god avstand til andre, også hustandsmedlemmer.

Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb eller skole når du har god allmenntilstand. Det vil si at du føler deg frisk og er feberfri. Du kan ha enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Ved positiv test skal du i isolasjon.

Hvorfor er det nødvendig med jevnlig massetesting?

Ved store utbrudd og uoversiktlige situasjoner kan det i en periode være hensiktsmessig med jevnlig testing av elevgrupper, i stedet for å håndtere mange forskjellige individuelle testløp i test-for-karantene regimet. Dette vil kunne bidra til å kontrollere smitteutbrudd på en effektiv måte uten å måtte innføre kraftige tiltak som blant annet hjemmeskole.

Det kan også oppdage skjult smitte og målet er å begrense smittespredningen på skolen. Smittesporing av nærkontakter på skolen som deltar i den jevnlige testingen er ikke nødvendig. Etter at en person har testet positivt, blir det kun smittesporing av husstandsmedlemmer og husstands lignende nærkontakter.

Hva koster testen?

 • Test ved mistanke om sykdom er dekkes av Helfo og er derfor gratis
 • Ved behov for test for arbeid og studier vil bli fakturert med 450 kroner (dekkes ikke av Helfo)
 • Ikke møtt til time vil bli fakturert med gebyr på 450 kroner

Hva gjør jeg hvis jeg får symptomer?

Hvis du har nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 bør du teste deg, enten med PCR-test eller hurtigtest. Selv ved svak mistanke om at du kan være smittet med covid-19, bør du teste deg. 

Du skal holde deg hjemme til du har fått svar.

Ikke gå på jobb eller skole. Ikke ta offentlig transport eller oppsøk offentlige steder. Hold god avstand til andre, også hustandsmedlemmer.

Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb eller skole når du har god allmenntilstand. Det vil si at du føler deg frisk og er feberfri. Du kan ha enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Ved positiv test skal du i isolasjon.

Les mer om testkriterier på fhi.no

Er jeg smittet?

Symptomer og sannsynlighet for å være smittet

Det er mest sannsynlig at man er smittet hvis man blir syk etter å ha hatt nær kontakt med en koronasyk person, eller vært i land med mye smitte.

Har du ikke feber eller luftveisplager er det lite sannsynlig at man har covid-19, men ta kontakt med fastlegen om du er i tvil. Personer med typiske symptomer på covid-19 kan ta kontakt med vår koronatelefon for å få vurdert testing.

 Koronatelefonen 94 00 70 02

 Kontakt fastlegen.

Symptomer

De vanligste symptomene på covid-19 er:

 • Feber
 • Hoste
 • Tungpustethet

Har man andre typer symptomer bør man kontakte fastlege for en vurdering av om det allikevel kan være aktuelt med en covid-19 test.

Les mer om symptomer på helsenorge.no

Oppfølging

Hvordan følges smittede personer opp?

Den som er smittet blir oppringt og intervjuet om hvem han/hun har truffet og hvor han/hun har vært de siste dagene. Alle som personen oppgir å ha møtt i dagene han/hun har vært smitteførende er nærkontakter, og blir kontaktet av smittesporingsteamet.

Man er som regel smitteførende i to dager før sykdommen slår ut. Dersom du kjenner en som ble syk en onsdag, har vedkommende vært smitteførende mandag og tirsdag. Møtte du pasienten dagen før (på søndag), regnes du derfor ikke som nærkontakt.

Smittesporing

Smittesporingen foregår i den kommunen man bor. Hvis man bor i Lørenskog og jobber i Lillestrøm er det Lørenskog som har ansvaret for smittesporingen. (Men hvis flere på samme arbeidsplass smittes og mange er involvert, er det kommunen som arbeidsplassen ligger i, som smittesporer.)
Les mer om smittesporing på fhi.no

Isolasjon

Den som tester positivt på covid-19 skal isoleres. Helst skal den som er smittet leve adskilt fra familien, ha eget bad, eget soverom og få mat servert på døra til rommet sitt. Hvis dette ikke er mulig, må alle overflater i fellesareal som den isolerte har vært i kontakt med vaskes med vann og såpe eller desinfeksjonsmiddel snarest.

Isolasjonen oppheves etter ti dager, hvis pasienten har vært feberfri minst ett døgn (uten bruk av febernedsettende middel). Pasienten skal følges opp av fastlegen under isolasjonen. Den som er på institusjon eller sykehus følger det opplegget som finnes der.