Ikke tatt spesifikke undersøkelser

Mange lurer på om det er trygt å spise fisk som fanges i elva. Det er ikke tatt noen spesifikke undersøkelser av fisk i Leira og Nitelva i nyere tid. Vi viser derfor til Mattilsynets anbefalinger.

Mattilsynets anbefalinger

Mattilsynet har ansvar for matsikkerheten i Norge og deres generelle anbefalinger om konsum av innlandsfisk, basert på mulig innhold av kvikksølv:

  • Ikke spis stor gjedde eller abbor over ca. 25 cm, ørret over en kilo eller røye over en kilo.
  • Gravide, ammende og små barn advares mot å spise ferskvannsfisk fra selvfangst i det hele tatt.

Lenker