Hva er gjødslingsplan?  

Gjødslingsplanen er et verktøy for å tilpasse gjødselmengden til blant annet vekst, avlingsnivå, driftsform, jordtype og klima. Gjødslingsplan er et viktig redskap for økonomisk og miljømessig tilpassing av drifta på gården. 

Les Forskrift om gjødslingsplanlegging på LovData.  

Hvem skal ha gjødslingsplan? 

Alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, skal ha gjødslingsplan. 

Hvor lenge varer planen?  

Det skal være utarbeidet gjødslingsplan før hver vekstsesong. 

For foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil 5 år når dette er godkjent av kommunen. 

Hva skal gjødslingsplanen inneholde?  

I forskrift om gjødslingsplanlegging er det krav til utforming av gjødslingsplanen. Den skal bygge på:  

  • jordanalyser som ikke er eldre enn åtte år
  • kart med målestokk som tydelig viser skifteinndelingen  

Det er foretakets ansvar å sørge for at jordprøvene blir fornyet, og tegne inn skiftene på kart. Til arbeidet kan du f. eks. bruke gårdskartet fra NIBIO.  

Hvor ofte må du jordprøver?   

Hvert 4. - 8. år skal du i hovedsak ta representative jordprøver.  

Utlån av bor

Landbrukskontoret har jordbor som du kan låne. Du får også prøvetakingsesker og kartonger hos oss. Du finner oss i Vektergården på Sørumsand, Sørumsandveien 77.

Hva slags prøver skal du ta?  

Analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller skjønnsmessig vurdering av moldinnhold.  

Levering av jordprøver

Jordprøvene kan dere levere på landbrukskontoret, så sender vi de inn til analyse. Innenfor perioden 15.09.-31.12.2024 er det gratis frakt, men utenom perioden vil frakt bli belastet gårdbrukeren. 

Prøvene kan dere også levere direkte til prøvemottaket på Kambo i Moss. Adressen er Møllebakken 40, 1538 Moss.  

Nyttige lenker