Møteplasser for barn og unge

Se hvilke fritidsklubber som finnes i ditt nærområde.

Utstyrssentralen

Utstyrs­sentralen kan hjelpe deg med det du trenger av utstyr til ulike aktiviteter.

Ferietilbud

Ferietilbud for barn og unge i Lillestrøm kommune. Primært i forbindelse med vinterferien og sommerferien.

Sørum fritidsgård

Rideskole, Gård med griser, geiter, esler, høner, kaniner og hester, Bålplass

Den kulturelle skolesekken

DKS gir profesjonelle kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne kan søke om ledsagerbevis.

Aktiv fritid

Aktiv fritid har tilbud til ungdom og voksne med funksjonshemning, psykiske lidelser eller sosiale utfordringer.