Fritidsklubber for barn og unge

Se hvilke fritidsklubber og møteplasser som finnes i ditt nærområde.

Ferietilbud

Ferietilbud for barn og unge i Lillestrøm kommune. Aktiviteter i regi av avdeling barn og unge og tilbud fra lag og foreninger.

Lån sportsutstyr og musikkinstrumenter gratis

Utstyrs­sentralen i Lillestrøm har sportutstyr og annet utstyr til vinteraktiviteter, samt musikkinstrumenter til utlån.

Ung i jobb Lillestrøm

Ung i Jobb Lillestrøm er en tjeneste for deg mellom 15-25 år som trenger hjelp til å finne en jobb. Drop-in: Vi tilbyr gratis jobbhjelp til deg på kveldstid.

Sørum fritidsgård

Rideskole, Gård med griser, geiter, esler, høner, kaniner og hester, Bålplass

Den kulturelle skolesekken

DKS gir profesjonelle kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne kan du søke om ledsagerbevis.

Forebyggende arbeid

Les handlingsplan for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Lillestrøm kommune.

Aktiv fritid

Aktiv fritid har tilbud til ungdom og voksne med funksjonshemning, psykiske lidelser eller sosiale utfordringer.

Helsetjenester for barn og unge

Fysioterapi og ergoterapi, avlastningstilbud, Tildeling barn og unge, individuell plan og koordinator, Helsestasjon, fritidskontakt, opplæring og veiledning for foresatte, barn og unge som pårørende