Møteplasser for barn og unge

Se hvilke fritidsklubber som finnes i ditt nærområde.

Ferietilbud

Høstferietilbudet er nå klart og påmeldingen har åpnet.

Utlån av utstyr

Utstyrs­sentralen i Lillestrøm kan hjelpe deg med det du trenger av utstyr til ulike aktiviteter.

Sørum fritidsgård

Rideskole, Gård med griser, geiter, esler, høner, kaniner og hester, Bålplass

Den kulturelle skolesekken

DKS gir profesjonelle kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne kan søke om ledsagerbevis.

Aktiv fritid

Aktiv fritid har tilbud til ungdom og voksne med funksjonshemning, psykiske lidelser eller sosiale utfordringer.