Informasjon om koronavaksine

Møteplasser for barn og unge

Se hvilke fritidsklubber som finnes i ditt nærområde.

Andre sommertilbud

Ferietilbud for barn og unge i Lillestrøm kommune. Aktiviteter i regi av avdeling barn og unge og tilbud fra lag og foreninger.

Utlån av utstyr

Bua i Fetsund og Utstyrs­sentralen i Lillestrøm kan hjelpe deg med det du trenger av utstyr til ulike aktiviteter. Her får du som har bostedsadresse i Lillestrøm kommune låne utstyr gratis.

Sørum fritidsgård

Rideskole, Gård med griser, geiter, esler, høner, kaniner og hester, Bålplass

Den kulturelle skolesekken

DKS gir profesjonelle kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne kan søke om ledsagerbevis.

Aktiv fritid

Aktiv fritid har tilbud til ungdom og voksne med funksjonshemning, psykiske lidelser eller sosiale utfordringer.