Severdigheter og attraksjoner

Her får du oversikt over attraksjoner, museum, galleri, kunst, severdigheter og kulturhus i kommunen.

Priser og utmerkelser

Kulturpris, Arkitektur og byutviklingspris.

Kulturstrategi 2023 - 2033

Lillestrøm kommune - et nasjonalt tyngdepunkt for kunst og kultur, hvor kulturlivet er drivkraften for levende lokalsamfunn og god livskvalitet.

Den kulturelle skolesekken

DKS gir profesjonelle kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Den kulturelle spaserstokken

En nasjonal kultursatsing hvor målet er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling til pensjonister.

Utlysning av Lillestrøms kommunes kunstnerstipend

Formålet med kunstnerstipendet er å stimulere til utvikling av kunstnerskap innen varierte kunstuttrykk i kommunen, og bidra til faglig fordypning, kunstnerisk produksjon og utvikling for den enkelte kunstner. Søknadsfrist 15.4.2024.

Lokalhistoriewiki

Lillestrøm kommunes lokalhistoriewiki er et digitalt lokalhistorisk oppslagsverk, og er et ledd i et nasjonalt prosjekt som blir drevet av Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket.

Kulturminner

I Lillestrøm kommune har vi mange spor etter tidligere tider, både over og under jorda, noe kjente og de fleste ukjente. Les om SEFRAK-registrerte bygg og kulturminneplaner.

17. mai programmet

Her kan du se 17. mai programmet for 2023. Det blir liggende til programmet for 2024 er klart, tidlig i mai.

Veiledning til arrangører ved større arrangementer og leie av grunn

Planlegger du et større arrangement eller ønsker å leie kommunal grunn eller eiendom, følger det her informasjon om hvor du kan søke tillatelser, og hvilke krav som stilles til deg som arrangør.

Lillestrøm kulturskole

Få all informasjon om Lillestrøm kulturskole.