Hva skjer i Lillestrøm?

Se hva som skjer innenfor Lillestrøms kommunegrense.

Finn attraksjoner

Her får du oversikt over attraksjoner, museum, galleri, kunst, severdigheter og kulturhus i kommunen.

Priser og utmerkelser

Kulturpris, Arkitektur og byutviklingspris.

Den kulturelle skolesekken

DKS gir profesjonelle kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Den kulturelle spaserstokken

En nasjonal kultursatsing hvor målet er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling til pensjonister.

Du kan nå søke kunstnerstipend

Formålet med kunstnerstipendet er å stimulere til utvikling av kunstnerskap innen varierte kunstuttrykk i kommunen, og bidra til faglig fordypning, kunstnerisk produksjon og utvikling for den enkelte kunstner.

Lokalhistoriewiki

Lillestrøm kommunes lokalhistoriewiki er et digitalt lokalhistorisk oppslagsverk, og er et ledd i et nasjonalt prosjekt som blir drevet av Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket.

Kulturminner

I Lillestrøm kommune har vi mange spor etter tidligere tider, både over og under jorda, noe kjente og de fleste ukjente. Les om SEFRAK-registrerte bygg og kulturminneplaner.

17. mai programmet

Program og informasjon om siste års 17. mai-feiringen i Lillestrøm.

Veiledning til arrangører ved større arrangementer og leie av grunn

Planlegger du et større arrangement eller ønsker å leie kommunal grunn eller eiendom, følger det her informasjon om hvor du kan søke tillatelser, og hvilke krav som stilles til deg som arrangør.

Lillestrøm kulturskole

Få all informasjon om Lillestrøm kulturskole.