Vinneren skal ha gjort en enestående innsats på et eller flere kulturområder, og skal ha bidratt til å skape positiv oppmerksomhet rundt kulturlivet i Lillestrøm kommune.

Prisen er på kr 30 000 og deles ut av ordfører. Prisen deles ut hvert år.

Hvem kan få prisen?

Vinneren må ha bosted og/eller ha sitt kulturelle virke i kommunen.

Kandidaten må være aktiv i lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt kulturliv. Profesjonelle kulturarbeidere og amatører har samme muligheter til å vinne prisen.

Prisen kan gå til både enkeltpersoner og grupper. Den deles ut til kandidater innenfor musikk, teater, dans, visuell kunst, film, litteratur, kulturarv og liknende.

Nominasjon

Hvem kan nominere kandidater?

Alle innbyggere kan nominere kandidater til prisen.

Nominasjonsfrist

Frist for å nominere kandidater: 15. april 2024.

Nominasjonsskjema

Nominer kandidat

Utdeling

  • Prisen deles ut i forbindelse med åpningen av Byfesten. Se arrangementet her (byfesten.no).
  • Prisen vil bli delt ut av ordfører og representanter fra juryen.
  • Dersom det et år ikke er aktuelle kandidater, kan juryen velge ikke å dele ut prisen.

Jury og forankring

Jury

Juryen består av totalt fem medlemmer. Disse er fra Hovedutvalg for kultur og administrasjonen i kommunen. Jurymedlemmene velges for to år. Juryen for perioden 2024-2025 er som følger:

Brede Andreas Rørhus (FrP) – juryleder
Sofia S. Zalmai (H)
Heidi W. Nyhus (Ap)
Anne-Berit Haavind (kommunalsjef Kultur)
Amund Oserud Bentzen (avdelingsleder Kultur og frivillighet)

Tidligere vinnere

  • 2023: Bingen lenseminneforening
  • 2022: Rikke Kommisar.

Politisk forankring og vedtak

Kriterier for ordningen ble vedtatt i møte 28.04.2022 i Hovedutvalg for kultur, i politisk sak 21/22; Opprettelse av Kulturpris og Frivillighetspris.