Vinneren skal ha gjort en enestående innsats på et eller flere kulturområder, og ha skapt positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Lillestrøm kommune.

Prisen er på kr 30 000 og deles ut av ordfører. Prisen deles ut hvert år.

Hvem kan få prisen?

Vinneren må ha bosted og/eller ha sitt kulturelle virke i kommunen. Kandidaten må være aktiv i lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt kulturliv. Profesjonelle kulturarbeidere og amatører har de samme muligheter til å vinne prisen.
Prisen kan gå til både enkeltpersoner og grupper. Den deles ut til kandidater innenfor musikk, teater, dans, visuell kunst, film, litteratur, kulturarv og liknende.

Nominasjon

Hvem kan nominere kandidater?

Alle innbyggere kan nominere kandidater til prisen.

Nominasjonsfrist

Frist for å nominere kandidater i 2022, er søndag 10. juli.

Søknadsskjema

Søknadsskjema skal benyttes for alle nominasjoner

Utdeling

  • Prisen deles ut lørdag 3. september i forbindelse med åpningsuka av Kvartal 1 (det nye kulturkvartalet i Lillestrøm).
  • Prisen vil bli delt ut av ordfører og representanter fra juryen.
  • Dersom det et år ikke er aktuelle kandidater, kan juryen velge å ikke dele ut prisen.

Jury og forankring

Jury

Juryen består av totalt 5 medlemmer. Disse er fra Hovedutvalg for kultur og administrasjonen i kommunen. Jurymedlemmene er valgt for 2 år og består i 2022 av følgende medlemmer:

  • Anne-Marie Lervik - Leder Hovedutvalg kultur
  • Dagfinn Sundsbø - Hovedutvalg kultur
  • Jan Petter Myrvold - Hovedutvalg kultur
  • Anne-Berit Haavind - Kommunalsjef for kultur
  • Amund Oserud Bentzen - Avdelingsleder for kultur og frivillighet

Politisk forankring og vedtak

Kriterier for ordningen ble vedtatt i møte 28.04.2022 i Hovedutvalg for kultur, i politisk sak 21/22; Opprettelse av Kulturpris og Frivillighetspris.

Frivillighetspris

Hovedutvalg for kultur har også vedtatt at det i skal deles ut Frivillighetspris for Lillestrøm kommune. Denne prisen deles også ut årlig, fra og med 2022.
Frivillighetsprisen går til en enkeltperson bosatt i kommunen, en lokal organisasjon eller en gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillige innsats. Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av samfunnslivet.

Les mer om frivillighetsprisen.

Du kan lese mer i den politiske saken fra 28.04.2022 i Hovedutvalg for kultur (sak 21/22; Opprettelse av Kulturpris og Frivillighetspris)