Krematoriet har to livssynsnøytrale seremonilokaler, lille og store kapell.

Stalsberghagen gravlund og krematorium er en gravplass hovedsakelig for befolkningen på Strømmen i Skedsmo og nordre del av Rælingen.

Store kapell

 • 200 sitteplasser
 • orgel
 • flygel
 • teleslynge
 • parkering
 • tilpasset bevegelseshemmede

Lille kapell

 • 50 sitteplasser
 • orgel
 • parkering
 • tilpasset bevegelseshemmede

Gravlunden

 • Ordinære kistegraver
 • Muslimsk gravfelt
 • Ordinære urnegraver
 • Gravfelt for anonym gravlegging, uten påføring av navn.