Befolkning

Lillestrøm kommune er Norges 9. største kommune og har 1.1.2024, 94.201 innbyggere.

Beliggenhet

Vi ligger på Nedre Romerike i Akershus fylke, midt mellom Oslo og Oslo lufthavn Gardermoen. Vår sentrale plassering gjør oss attraktive både for nye innbyggere og næringsliv. Vi er omgitt av skog og vann som gir oss gode rekreasjonsområder, enten du vil gå tur eller oppleve båtlivet på Øyeren. Ved utløpet av Glomma finner du også Nord-Europas største innlandsdelta, som gir næring til et rikt plante og dyreliv.

Tyngdepunkt (geografisk midtpunkt) i Lillestrøm kommune er i Fetsund/Roven, og nærmeste vei er Holtersletta. Punktet har koordinatene: Nord: 6647639.55, Øst: 623233.69

Les mer om alle stedene i kommunen vår

 

 

Historien vår

Vår historie er spennende, og grunnlaget for bosetningen ble skapt av våre vannveier som binder kommunen sammen, hvor tømmerfløting og sagbrukene ga jobb og utvikling til området. Fetsund lenser, er et nasjonalt kulturminne med fløtingsmuseum og våtmarksenter er sammen med Bingen lenser og oppgangssaga i Sagelva vår historiske identitet.

Les mer om den visuell identiteten til Lillestrøm kommune

Stedene i kommunen

Se hvilke steder som er i kommunen

Innbyggerne våre

Foruten tilflytting fra resten av landet, har vi også innvandrere fra ulike deler av verden, som bidrar til vårt kulturelle mangfold.

Kunnskap og innovasjon

Kunnskap og innovasjon går som en rød tråd gjennom historien og her har det vært utviklet og produsert biler, busser, fly og tog. I vår nyere historie har kunnskapsmiljøet på Kjeller vært viktig gjennom forskning og utvikling, som har bidratt til å utvikle kunnskap og produkter som har hatt både nasjonal og internasjonal betydning.

Kultur- og friluftsliv

Vi har som mål å være et godt bosted for alle som er opptatt av kultur og idrett. Her finner du mange frivillige lag og foreninger, og du kan se eller delta i de mange idrettsaktiviteter som finnes her. Vi har et godt kulturtilbud og flere scener som byr på konserter, forestillinger, festivaler og andre arrangementer. I byen blomstrer kafé- og utelivet og restaurantene byr på spennende retter fra alle verdensdeler.

Sykkelbyen Lillestrøm

Lillestrøm er kåret til Norges beste sykkelby 5 ganger. Her er det lagt til rette for bruk av sykkel året rundt. Enten du sykler i bynære områder eller i naturskjønne omgivelser langs våre vannveier, har du tilgang til kilometervis med opplevelser, mosjon og rekreasjon.

Les mer om sykkelbyen Lillestrøm

Næringsliv

Et konkurransedyktig og verdiskapende næringsliv, er viktig for utvikling av virksomheter, arbeidsplasser og lokalsamfunnet. Vi ønsker å være en attraktiv vertskommune for næringslivet, og vi skal være lydhøre for næringslivets ønsker og behov.

Vi tror det er gjennom samarbeid vi blir best til å løse morgendagens utfordringer, og vil derfor styrke samhandlingen mellom næringslivet og det offentlige. Derfor er har vi blant annet vektlagt et godt tilbud til gründere og oppstartsbedrifter.
Les mer om næringslivet i Lillestrøm

Kunnskapsbyen Lillestrøm er et unikt partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsvirksomheter og kommuner i regionen: Kunnskapsbyens mål er å bygge bro og utvikle nettverk på tvers, for å skape innovasjoner som vil sikre etablering av et attraktivt og bærekraftig næringsliv i regionen.

Forskningsparken Kjeller, som er et av Norges største forskning-, innovasjons- og teknologimiljøer med en unik historie, vil være bærebjelken i utviklingen av framtidas Lillestrømregion.

Nova Spektrum (Norges Varemesse) i Lillestrøm og X Meeting Point Norway på Hellerudsletta, gjør oss til Norges messekommune. Her arrangeres noen av landets største publikumsmesser innenfor reiseliv, båt, utdanning, bolig, hobby og landbruk.

 

 

Kommunesammenslåingen

Lillestrøm kommune ble etablert 1.1.2020. Bakgrunnen for etableringen var at Stortinget 8. juni 2017 vedtok at kommunene Skedsmo, Fet og Sørum skulle slås sammen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemte 19. desember 2017, at navnet på den nye kommunen skulle være Lillestrøm kommune.

Nyttige lenker