Slik bruker vi SMS-varsel

Kommunen har et adressebasert varslingssystem for å nå ut til våre innbyggere ved behov.

Vi bruker SMS-varsel ved følgende behov:

Driftsmeldinger for vei, vann og avløp.
Politiet eller kommunens kriseledelse sender ut varsel til innbyggerne ved større hendelser eller ulykker.

Hvor henter varslingssystemet sine opplysninger?

Varslingssystemet henter opplysninger fra ulike registre:

 • Folkeregisterdata (enkeltpersoner)
 • Altinn/DIFI-kontaktregister (enkeltpersoner)
 • Næringsdatabasen/Brønnøysundregister (virksomheter)
 • Eierregisteret fra Statens kartverk (bolig og hytte/fritidseiendom) for privatpersoner
 • CDM.ums.no, som er egenregistrerte oppføringer (enkeltpersoner og bedrifter)

Du er selv ansvarlig for å sørge for at dine opplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Hvem mottar varsel fra kommunen?

Ditt mobiltelefonnummer må være registrert på din bostedsadresse i Lillestrømfor å kunne motta relevante SMS-varsler for din adresse.

For å sikre at du mottar framtidige varsler fra Lillestrøm kommune, oppfordrer vi deg derfor til å sjekke og eventuelt oppdatere din oppføring i varslingssystemet.

Dette gjør du på Servicevarsling sine nettsider.
Følg instruksjonen på nettsiden:

 • Sjekk din oppføring
 • Fyll inn din kommune, ditt telefonnummer og din e-postadresse.
 • Velg om du skal sjekke din oppføring som privatperson eller som kontaktperson for bedrift.
 • Kryss av i ruten for «Jeg er ikke en robot».
 • Trykk på «Send pin-kode».
 • Du får nå tilsendt en pinkode på sms.
 • Skriv inn pinkoden du har fått tilsendt og trykk deretter på «Login».
 • Du kan nå sjekke og endre din oppføring i varslingssystemet. Merk at dersom «Deaktiver varsler» er huket av vil du ikke kunne motta SMS-varsel fra oss.

Hvorfor får jeg ikke SMS?

Det kan være flere grunner til at du ikke mottar SMS-varsler fra oss. For eksempel fordi du:

 • er student i Lillestrøm, men fortsatt er folkeregistrert på din hjemstedsadresse
 • har mobiltelefon dekket gjennom din arbeidsgiver
 • har hemmelig nummer
 • har reservert deg mot all kommunikasjon på nett
 • er under 16 år
 • har feil kontaktinformasjon på Altinn
 • har nylig flyttet
 • ikke har dekning

Det kan også hende du ikke mottar SMS-varsler på grunn av tekniske årsaker, ustabilitet på mobilnettet eller en forsinkelse på grunn av et stort antall SMS-er som skal sendes ut.