Slik kan du påvirke

Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Som innbygger i Lillestrøm kommune har du flere måter å påvirke saker du er interessert i. Du kan for eksempel

  • engasjere deg i et parti
  • kontakte de folkevalgte direkte
  • delta i demonstrasjoner og underskriftskampanjer
  • stille spørsmål i politiske møter
  • skrive innlegg i aviser og sosiale medier

Innspill til høringer og planer

Kommunen legger ofte ut på høring forslag som er under utarbeidelse, dvs. at kommunen ber om innspill eller merknader til videre arbeid. Noen ganger sender kommunen også ut innbygger- eller brukerundersøkelser. Svarene fra høringer og undersøkelser brukes til å bearbeide forslaget, og til å belyse saken fra flere sider når forslaget sluttbehandles.

Se hvilke høringer og planer som ligger ute og kom med dine innspill.

Kontakt en politiker

Ønsker du kontakt med politikere i Lillestrøm kommune kan du se kontaktinformasjon for kommunestyrerepresentantene.

Innbyggerinitiativet

«Innbyggerinitiativet» gir deg rett til å fremme en sak hvis to prosent, eller 300 av innbyggerne ønsker å få en sak behandlet av kommunestyret. Vi ønsker å gi innbyggere flere muligheter til å påvirke utviklingen i egen kommune.

Frem en sak for kommunestyret med MinSak

Direkte spørsmål til ordføreren

Ønsker du å stille ordføreren et spørsmål direkte kan du sende en e-post.
Kontakt ordføreren på e-post

Spørretimen

Har du spørsmål til spørretimen i kommunestyret sender du dem til politikk@lillestrom.kommune.no senest tre dager før møtet.

Kontakt

Politisk sekretariat

politikk@lillestrom.kommune.no