De som jobber som lærere

Lærer Frida liker å se elever blomstre, heie på dem og få lov til å ha en viktig rolle i deres liv.

Illustrasjonsbilde grunnskole
Illustrasjonsbilde grunnskole

Det er mange gode grunner til å bli lærer - og det er enda flere grunner til å bli lærer i Lillestrøm kommune. I Lillestrømskolen arbeider mange kompetente lærere, som skaper brede og solide fagmiljøer. På skolene jobber vi for å styrke det faglige fellesskapet, slik at vi kan være i kontinuerlig utvikling. En del av dette er tilbud om en veiledning. Sjekk gjerne ut hva våre lærere mener om mentorordningen som alle nyutdannede lærere i kommunen nyter godt av. 

Det er ikke mye som slår den følelsen av å se et barn smile etter å ha fått til noe de har jobbet hardt for.