• Plan for områderegulering

  Status:
  Ferdig
  Start:
  2010
  Slutt:
  Desember 2011
 • Klagebehandling av reguleringsplan

  Status:
  Ferdig
  Slutt:
  Endelig vedtak april 2013
 • Gjennomføring- og finansieringsmodell

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Mai 2014
  Slutt:
  November 2014
 • Informasjonsmøte februar 2015

  Status:
  Ferdig
  Start:
  23. februar 2015
  Slutt:
  23. februar 2015
 • Informasjonsmøte september 2015

  Status:
  Ferdig
  Start:
  15.09.2015
  Slutt:
  15.09.2015
 • Informasjonsmøte august 2016

  Status:
  Ferdig
  Start:
  31.08.2016
  Slutt:
  31.08.2016
 • Oppjustering av avløpsgebyr

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Mai 2016
  Slutt:
  Januar 2017
 • Grunnerverv Ringdalsveien

  Status:
  Ferdig
  Start:
  August 2014
  Slutt:
  Desember 2016
 • Refusjon for veikostnad i Ringdalsveien

  Status:
  Ferdig
  Start:
  November 2015
  Slutt:
  Desember 2016
 • Første etappe - Ringdalsveien

  Status:
  Underveis
  Start:
  April 2019
  Slutt:
  Juni 2020
 • Grunnerverv Solberg Østli

  Status:
  Underveis
  Start:
  August 2015
  Slutt:
  Desember 2019
 • Refusjon for veikostnad i Solberg Østli

  Status:
  Underveis
  Start:
  August 2016
  Slutt:
  Desember 2019
 • Andre etappe - Solberg Østli

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Høst 2020
  Slutt:
  I løpet av 2021
 • Grunnerverv Langgata og Solberg Vestli

  Status:
  Underveis
  Start:
  August 2016
  Slutt:
  Desember 2020

 • Refusjon for veikostnad i Langgata

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Januar 2020
  Slutt:
  Desember 2020
 • Tredje etappe - Langgata

  Status:
  Planlagt
  Start:
  I løpet av 2021
  Slutt:
  I løpet av 2022
 • Refusjon for veikostnad i Solberg Vestli

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Januar 2020
  Slutt:
  Desember 2020
 • Fjerde etappe - Solberg Vestli

  Status:
  Planlagt
  Start:
  I løpet av 2022
  Slutt:
  I løpet av 2023

Hva

På Solbergområdet er det boliger, fritidsbebyggelse og landbruksdrift, men i desember 2011 ble det vedtatt regulert til et rent boligområde. For at planen skal kunne realiseres etablerer kommunen vei, vann og avløp fra Tæruddalen til og på Solberg.

illustrasjon

Rødt = kommunal veg, blått = vannledning, grønt = avløpsledning, pil = pumpestasjon avløp, P1-4 = anleggsetappe 1-4.

Hvor

Anleggsarbeidene starter ved Solbergveien i Tæruddalen, hvor det etableres vann og avløpsanlegg langs vegen mot øst til Nittedal grense.  Ledningsanleggene blir lagt på nordsiden av vegen, og i Ringdalsveien, Solberg Østli, Solberg Vestli og Langgata.

Hvem

Vi utarbeider prosjektgrunnlag og er byggherre for anleggene som skal gjennomføres. Multiconsult AS er engasjert som konsulenter for å lage grunnlaget for første og andre byggetrinn. 

Når

Kommunen gjør forberedende planlegging og saksbehandling i 2015-2018.  Anleggsarbeidene er planlagt å starte opp våren 2019 med første byggeetappe (P1 vist ovenfor).  Det er antatt at hver etappe vil ta ca et år, og at andre etappe (P2) starter sommeren 2020, tredje og fjerde i henholdsvis 2021 og 2022.

Første etappe: Vann og avløp fra Tæruddalen til og med Ringdalsveien.  Reetablering av Ringdalsveien.  Arbeid med prosjektering og grunnerverv er i gang, og skal fullføres i løpet av 2018.  Vegrefusjon for Ringdalsveien vil dessuten bli behandlet før anleggsstart. 

Andre etappe: Vann og avløp fra Ringdalsveien til og med Solberg Østli.  Reetablering av Solberg Østli (vegen).  Prosjektering, grunnerverv og vegrefusjon for Solberg Østli vil skje i 2019. 

Tredje etappe: Vann og avløp fra Solberg Østli til og med Langgata.  Reetablering av Langgata.  Prosjektering, grunnerverv og vegrefusjon for Langgata vil skje i 2020.

Fjerde etappe: Vann og avløp i Solberg Vestli.  Reetablering av Solberg Vestli (vegen).  Prosjektering, grunnerverv og vegrefusjon for Solberg Vestli vil skje i 2020.

Lenker

Grunnervervsmøte etappe 3 og 4
Presentasjon fra åpent møte 23.02.2015
Solbergkomiteen
Reguleringsplan for Solberg - bestemmelser
Reguleringsplan for Solberg - kart
Refusjonskostnader for vei
Illustrasjon av planlagt infrastruktur
Utviklings- og fortettingsplan for Solberg Øst

Lurer du på noe?

Kontakt prosjektkoordinator

Mohammed Kashif Ilyas
e-post: mohammedkashif.ilyas@lillestrom.kommune.no