Plan for områderegulering

Status:
Ferdig
Start:
2010
Slutt:
Desember 2011

Klagebehandling av reguleringsplan

Status:
Ferdig
Slutt:
Endelig vedtak april 2014

Gjennomføring- og finansieringsmodell

Status:
Ferdig
Start:
Mai 2014
Slutt:
November 2014

Informasjonsmøte februar 2015

Status:
Ferdig
Start:
23. februar 2015
Slutt:
23. februar 2015

Informasjonsmøte september 2015

Status:
Ferdig
Start:
September 2015
Slutt:
September 2015

Informasjonsmøte august 2016

Status:
Ferdig
Start:
August 2016
Slutt:
August 2016

Oppjustering av avløpsgebyr

Status:
Ferdig
Start:
Mai 2016
Slutt:
Januar 2017

Grunnerverv Ringdalsveien

Status:
Ferdig
Start:
August 2014
Slutt:
Desember 2016

Refusjon for veikostnad i Ringdalsveien

Status:
Ferdig
Start:
November 2015
Slutt:
Desember 2016

Første etappe - Ringdalsveien

Status:
Ferdig
Start:
April 2019
Slutt:
Juli 2021

Grunnerverv Solberg Østli

Status:
Ferdig
Start:
August 2015
Slutt:
Desember 2019

Refusjon for veikostnad i Solberg Østli

Status:
Ferdig
Start:
August 2016
Slutt:
Desember 2019

Grunnerverv Langgata og Solberg Vestli

Status:
Underveis
Start:
August 2016
Slutt:
Sommer 2022

Andre etappe - Solberg Østli

Status:
Planlagt
Start:
Høst 2021
Slutt:
Desember 2022

Refusjon for veikostnad i Langgata

Status:
Underveis
Start:
Januar 2023
Slutt:
I løpet av 2023

Tredje etappe - Langgata

Status:
Planlagt
Start:
Tidlig 2024
Slutt:
Sommer/høst 2025

Refusjon for veikostnad i Solberg Vestli

Status:
Planlagt
Start:
Januar 2024
Slutt:
I løpet av 2024

Fjerde etappe - Solberg Vestli

Status:
Planlagt
Start:
Høst 2025
Slutt:
Høst 2026

Hva

På Solbergområdet er det boliger, fritidsbebyggelse og landbruksdrift, men i desember 2011 ble det vedtatt regulert til et rent boligområde. For at planen skal kunne realiseres etablerer kommunen vei, vann og avløp fra Tæruddalen til og på Solberg.

illustrasjon

Rødt = kommunal veg, blått = vannledning, grønt = avløpsledning, pil = pumpestasjon avløp, P1-4 = anleggsetappe 1-4.

Hvor

Anleggsarbeidene starter ved Solbergveien i Tæruddalen, hvor det etableres vann og avløpsanlegg langs vegen mot øst til Nittedal grense.  Ledningsanleggene blir lagt på nordsiden av vegen, og i Ringdalsveien, Solberg Østli, Solberg Vestli og Langgata.

Hvem

Vi utarbeider prosjektgrunnlag og er byggherre for anleggene som skal gjennomføres. Multiconsult AS er engasjert som konsulenter for å lage grunnlaget for første og andre byggetrinn. 

Når

Kommunen gjør forberedende planlegging og saksbehandling i 2015-2018.  Anleggsarbeidene er planlagt å starte opp våren 2019 med første byggeetappe (P1 vist ovenfor).  Det er antatt at hver etappe vil ta ca et år, og at andre etappe (P2) starter sommeren 2021, tredje og fjerde i henholdsvis 2023 og 2024.

Første etappe: Vann og avløp fra Tæruddalen til og med Ringdalsveien.  Reetablering av Ringdalsveien.  Arbeid med prosjektering og grunnerverv er i gang, og skal fullføres i løpet av 2018.  Vegrefusjon for Ringdalsveien vil dessuten bli behandlet før anleggsstart. 

Andre etappe: Vann og avløp fra Ringdalsveien til og med Solberg Østli.  Reetablering av Solberg Østli (vegen).  Prosjektering, grunnerverv og vegrefusjon for Solberg Østli vil skje i 2019. 

Tredje etappe: Vann og avløp fra Solberg Østli til og med Langgata.  Reetablering av Langgata.  Prosjektering, grunnerverv og vegrefusjon for Langgata vil skje i 2022.

Fjerde etappe: Vann og avløp i Solberg Vestli.  Reetablering av Solberg Vestli (vegen).  Prosjektering, grunnerverv og vegrefusjon for Solberg Vestli vil skje i 2023.

Lenker

Grunnervervsmøte etappe 3 og 4
Presentasjon fra åpent møte 23.02.2015
Solbergkomiteen
Reguleringsplan for Solberg - bestemmelser
Reguleringsplan for Solberg - kart
Refusjonskostnader for vei
Illustrasjon av planlagt infrastruktur
Utviklings- og fortettingsplan for Solberg Øst

Lurer du på noe?

Kontakt prosjektkoordinator

Mohammed Kashif Ilyas
e-post: mohammedkashif.ilyas@lillestrom.kommune.no