Oppstartsseminar

Utvalgte arkitektkontorer var med på et oppstartsseminar for å gjennomgå program for mulighetsstudiene. 

Informasjonsmøte

1. september 2021 kl 18.00 - 19.15 avholdt Lillestrøm kommune ved  planavdelingen, et åpent informasjonsmøte på Teams om planlagt innhold i områdereguleringsplan for Lillestrøm Nord.

Møtet var annonsert i formelt varsel om oppstart i Romerikes blad den 24.06.2021 og på vår nettside. Det var på det meste 44 deltakere i møtet. Les mer om møtet