Hva

Dette prosjektet er en del av plan for utskifting av grått støpejern. Vannledninger i grått støpejern og spillvannsledninger i betong skal skiftes ut. Totalt skal 1700 m med VA-trasé inkl. flere kumgrupper saneres og rehabiliteres. Prosjektet er nå prosjektert. Det er planlagt gravefrie løsninger i deler av prosjektet.

Hvor

Prosjektet befinner seg på Skedsmokorset. Aktuelle gater er Granstubben, Hasselbakken, Salmakerveien og Eikekroken.

Kart

Hvem

Byggherre er Lillestrøm kommune. Rådgivende ingeniør er Sweco Norge AS. Entreprenør kontraheres i løpet av juni 2022.

Når

Anslått byggestart er 01.08.2022 og planlagt ferdigstillelse er 01.06.2023.

Lurer du på noe?

Kontakt prosjektleder

Jesus Puertas
E-post: jesus.puertas@lillestrom.kommune.no