Hva

Dette prosjektet er en del av plan for utskifting av grått støpejern. Vannledninger i grått støpejern skiftes ut og avløpsledning skal fornyes. Det skal hovedsakelig benyttes grøftefrie metoder som utblokking og strømperehabilitering, men enkelte området må oppgraves. Totalt skal 1400 m med VA-trasé inkl. flere kumgrupper saneres og rehabiliteres. 

Hvor

Prosjektet befinner seg i Lillestrøm by. Aktuelle gater er Jølsengata, Roald Amundsens gate, Asakgata, Borgenstubben, Lundsalleen og Leiv Erikssons gate.
 

Hvem

Byggherre er Lillestrøm kommune.
Ansvarlig prosjekterende er Sweco Norge AS.
Entreprenør er Braathen landskapsentreprenør AS. 

Når

Byggestart er 22. mai 2023 og planlagt ferdigstillelse er høsten 2024.

Lurer du på noe?

Kontakt prosjektleder