Hva

Kommunen er i gang med å etablere en busslomme med bussholdeplasser i begge kjøreretninger i Fjellboveien. Krysset ved Løkenveien og Gransveien skal i den forbindelse oppgraderes. Hjørneavrundingene skal snevres inn og busslommene endres til kantstopp og det skal også etableres leskur på bussholdeplassene på begge sider av Løkenveien.

Hvor

Prosjektet befinner seg ved krysset mellom Løkenveien og Gransveien i Fetsund, like ved Joker Løkenåsen.

Hvem

Byggherre er Lillestrøm kommune med Total Uteservice AS som utførende entreprenør.

Når

Byggestart er 19. juni 2023 og arbeidene vil foregå fram til august 2023.

Lurer du på noe?

Kontakt prosjektleder: Andrianantenaina Herinjandry
E- post: anra02@lillestrom.kommune.no