Nedtappingen har skjedd gradvis til ønsket nivå er nådd for at arbeidene kan utføres og er godkjent av NVE. Etter at dammen er tappet ned vil det bli utført noe gravearbeider før forskalingsarbeidene kan starte. Deretter vil det støpes inntil den gamle betongkonstruksjonen oppstrøms for å forsterke dammen slik at den ivaretar de krav som stilles fra NVE.

Det vil være lav vannstand i dammen i hele sommer. Arbeidene er planlagt ferdig i løpet av september og dammen vil deretter fylles naturlig opp til riktig vannstand igjen.

En gammel traktorvei oppgraderes for å transportere blandt annet materialer, jern og betong inn til dammen. Det vil også etableres en riggplass for arbeiderne som skal jobbe med prosjektet i nærheten av dammen.

Arbeidene vil medføre økt trafikk i boligområdet og friluftsområdet den tid det tar å bygge dammen. Trafikkbelastningen vil være litt til og fra etter hvor man er i byggeprosessen.
Lillestrøm kommune håper på forståelse for at området blir noe belastet mens byggearbeidene pågår.

Lurer du på noe?

Kontakt proskjektleder:
Dag Strandbakken
e-post: Dag.strandbakken@lillestrom.kommune.no