Nedenfor er en oversikt over de sakene vi ønsker innspill til.

Stedsnavn kan være immaterielle kulturminner som forteller om historien til et sted eller et område.
Navneforslagene bør derfor ha grunnlag i lokal tilhørighet.

Frist

Frist for å sende inn forslag er 1. august 2021

Høringene

Ny brannstasjon på Lystad

Det skal bygges ny brannstasjon på Lystad utenfor Sørumsand.
Kartutsnitt:

brannstasjon Lystad.JPG

Send inn innspill til høringen om ny brannstasjon på Lystad

Merk forslag med saksnummer 21/14386

Nytt boligfelt Hval Søndre

I forbindelse med et nytt boligfelt på Søndre Hval utenfor Frogner har vi behov for et veinavn.
Kartutsnitt:

vei hval søndre.JPG

Send inn innspill til høringen om nytt boligfelt Hval Søndre

Merk forslag med saksnummer 21/06252

Ny park på Sørumsand

Det etableres en ny park på Sørumsand. Vi ønsker forslag til navn.
Kartutsnitt:

park sørumsand.JPG

Send inn innspill til høringen om ny brannstasjon på Lystad

Merk forslag med saksnummer 21/06255

Ny park i Lillestrøm

I det nye Kvartal1 sammen med Nitja kunstsenter og Villa Cara i Lillestrøm sentrum er det etablert en helt ny park. Vi ønsker forslag til navn.
Kartutsnitt:

Park Lillestrøm.JPG

Send innspill til høringen til ny park i Lillestrøm

Merk forslag med saksnummer 21/06254

Veinavn Bråtejordet

Vi har behov for ett nytt veinavn for del av et område på bråtejordet mellom Strømmen og Skjetten.
Kartutsnitt:

navnesak bråtejordet.JPG

Send innspill til høringen om veinavn Bråtejordet

Merk forslag med saksnummer 21/06253

Veinavn Gullhaug-Tømte, Skjetten

Vi har behov for 2 nye veinavn for nytt boligområdet ved Gullhaug-Tømte på Skjetten.
Kartutsnitt:

vei gullhaug tømte.JPG

Send innspill til høringen om Veinavn Gullhaug-Tømte

Merk forslag med saksnummer 21/14427