Om høringen

Etter sammenslåingen av Fet, Sørum og Skedsmo kommuner til dagens Lillestrøm kommune, er det behov for en felles kulturmiljøplan. Planen vil være en samordning av tidligere kulturminneplaner,
samtidig som det er behov for revideringer.

Se planforslaget og saken i sin helhet som ble behandlet i HUK 23.9.

Alle innspill vil bli vurdert i det videre arbeidet med planen.

Frist

Høringsfristen er den 7. januar 2022.

Vi gjør oppmerksom på at grunnet tidsfrist for politisk behandling, vil ikke høringssvar som mottas etter fristen tas med i den endelige vurderingen.

Har du innspill?

Lillestrøm kommune ber om tilbakemeldinger på forslag til planprogram for kommunedelplan for kulturmiljø.

Du kan sende innspill digitalt.

Send innspill til høringen om planprogram for kommunedelplan for kulturmiljø

Forslag kan også sendes per post til:
Lillestrøm kommune v/ Kultur og frivillighet
Pb 313, 2001 Lillestrøm

Merk innspillet med saksnummer 21/03603.

Spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Bodil Westby, telefon 63 86 98 24, eller e-post Bodil.Westby@lillestrom.kommune.no.