Hovedutvalg for miljø og samfunn vedtok 23. august 2023 i sak 59/23 å legge temaplan landbruk ut på høring.  

Temaplanen beskriver landbruket i kommunen, utfordringer, satsingsområder og mål, samt føringer for kommunens arbeid innenfor fagområdet. Handlingsplanen beskriver hvordan kommunen skal bidra til å nå målene.  

Har du innspill?

Send høringsuttalelser til postmottak@lillestrom.kommune.no eller via ordinær post til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk uttalelsen med saksnummer 21/00211.  

Høringsfristen er 10. november.  

Vedlegg

Temaplan landbruk - Handlingsplan.pdf (PDF)

Temaplan landbruk 2024 - 2027 .pdf (PDF)