Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - hva er det?

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet viser hvilke planer og prioritering vi har når det gjelder investeringer i anlegg i perioden planen gjelder. Videre gir planen grunnlaget for å søke spillemidler. Temaplanen er ikke juridisk forpliktende, men beskriver prinsippene for politisk og administrativ styring.

Planen beskriver anleggssituasjonen for idrett, friluftsliv og egenorganisert aktivitet. Den tar også for seg barrierer for deltakelse, som kan gå på økonomiske forhold, kultur etnisitet og annet. Videre berører den også  ulike økonomiske støtteordninger og avtaler, som vi har med idretten i kommunen.

Her kan du se og laste ned planen! 

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er søndag 08.09.2024. Privatpersoner, lag, foreninger og andre kan gi innspill og sitt syn på planforslaget. Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no.

Merk innspillet med Høringsinnspill til temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2025-2028. Alle innspill vil bli vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken, kan du ta kontakt med saksbehandler på e-post: mats.danielsen@lillestrom.kommune.no eller kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.