I henhold til vedtaket er det gjort enkelte endringer i planforslaget før offentlig ettersyn. Du finner de reviderte saksdokumentene nederst i denne kunngjøringen.

 

Planen legger til rette for sentrumsformål som kontor, bolig, forretning, tjenesteyting og hotell. Bevaring av Telegrafgården på hjørnet av Voldgata og Storgata sikres i reguleringsplanen. Ny bebyggelse er planlagt med en base i en etasje omsluttet av karrebebyggelse, med høyder fra 3 til 13 etasjer. I tilknytning til utviklingen av kvartalet skal Torvet oppgraderes.

Fullstendig liste over saksdokumentene finner du i politisk møtekalender

Planen finnes også på servicesenteret i 1. etasje på Lillestrøm rådhus.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er lørdag 10. juni 2023.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/00697. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Hege Cecilie Ludvigsen på e-post: helu01@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.

Dokumenter