Opprettholder strenge tiltak - tiltaksnivå A videreføres fram til og med søndag den 25. april.

Informasjon om koronavaksine

Planstrategi

I denne første planstrategien for Lillestrøm kommune legges det til rette for at kommunen får det planverket som er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling

Klimaplan

Klimaplanen skal peke ut hvordan Lillestrøm kommune skal ruste seg på veien mot lavutslippssamfunnet.

Ravineplan

Plan for vern av raviner i delområde Skedsmo.

Aktive Skjetten - Områdesatsing på Skjetten 2017-2021

Last ned handlingsplanen for "Aktive Skjetten"

Innkjøpsstrategier

Anskaffelsesstrategi for Lillestrøm kommune 2021 - 2024 og strategi for grønne innkjøp ble den 18. november 2020 vedtatt i kommunestyret. Strategiene er utarbeidet med utgangspunkt i Lillestrøm kommunes mål og verdier.

Strategi for digitalisering

Kommunestyret i Lillestrøm vedtok 18. november 2020 en ny strategi for digitalisering som blant annet beskriver fire innsatsområder for å levere digitale tjenester som begeistrer til både innbyggere og ansatte.