Lillestrøm kommune følger nå de nasjonale forskriftene. Les mer om regler og tiltak.

Bestilling av time for koronavaksine

Koronavaksine

Planstrategi

I denne første planstrategien for Lillestrøm kommune legges det til rette for at kommunen får det planverket som er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling

Aktive Skjetten - Områdesatsing på Skjetten 2017-2021

Last ned handlingsplanen for "Aktive Skjetten"

Ravineplan

Plan for vern av raviner i delområde Skedsmo.