Plan for vern av raviner («ravineplanen»)

Last ned planen

Plan for vern av raviner i delområde Skedsmo, 11.08.20.pdf (PDF, 9,1 MB)

Planen inneholder:

 1. Sammendrag 
 2. Definisjoner og begreper 
 3. Innledning 
 4. Kunnskap om raviner – hvorfor er de viktige?
 5. Status for ravinene i Delområde Skedsmo 
 6. Kart over raviner i Delområde Skedsmo 
 7. Anbefalte tiltak i raviner
 8. Aktuelle lover og forskrifter
 9. Medvirkning
 10. Handlingsprogram 2020 – 2023
 11. Ansvarsfordeling – samarbeid mellom enhetene
 12. Oppsummering og konklusjoner
 13. Påvirkning og konsekvens av plan for vern av raviner
 14. Kilder
 15. Vedlegg

Bakgrunn

Plan for vern av raviner («ravineplanen») er skrevet i perioden 2016 – 2020. I løpet av denne tiden har det også skjedd endringer. For eksempel kom det fra artsdatabanken i 2018 en ny rødliste for naturtyper og erstattet den første fra 2011.

Fylkesmannsembetet fikk organisatoriske endringer i forbindelse med etableringen av det nye fylket Oslo og Viken, fra sin form som Oslo og Akershus. Ikke minst ble Skedsmo og nabokommunene Fet og Sørum oppløst i forbindelse med etableringen av nye Lillestrøm kommune 01.01.2020, og omfavner de tre tidligere kommunene.

Til tross for at Plan for vern for raviner er skrevet for tidligere Skedsmo kommunes areal, så ble det besluttet at Lillestrøm kommune skulle sluttbehandle planen politisk. Derfor er Plan for vern av raviner nå Lillestrøm sin plan, og den er forberedt for tiden som kommer i Lillestrøm kommune.