Om skolen

Asak skole ligger idyllisk til på Leirsund. Skolen ble rehabilitert og ferdigstilt i 2012. Vi har flotte naturområder i umiddelbar nærhet, som både skiløyper, tjern, skogsstier og idrettsbaner, og bruker disse områdene aktivt i undervisningen gjennom hele året. Vi har en forsterket enhet tilknyttet skolen, med spesifikk kompetanse inn mot autismespekterforstyrrelser.

Dette er viktig for oss

Helhetlig læring, læringsledelse og tilpasset opplæring er viktig for oss. Elevene på Asak skal oppleve mestring, respekt, trygghet og tillit. Elevene skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, de skal få utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger, samt oppleve å ha medansvar og medvirkning.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barne- og ungdomsskole
 • Oppstartsår: 1865
 • Ombygget/renovert: 2012
 • Antall elever-cirka : 240
 • Antall paralleller: En klasse per trinn, to klasser på 4. trinn
 • Antall klasser: 11
 • Antall ansatte: 33

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Type skole
 • 1-10
 • Har forsterket enhet for elever på 5.- 10. trinn 
Uterommet
 • Akebakke
 • Fotballbane
 • Gapahuk
 • Nær skog
 • Utsikt
Spesialrom
 • Bibliotek
 • Datarom
 • Grupperom
 • Gymsal
 • Kjøkken
 • Kunst og håndverk rom
 • Musikkrom
 • Naturfagrom
 • Samlingssal
 • Sløydsal
 • Svømmehall

Valgfag og tilvalgsfag

Valgfag


 • Friluftsliv
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Innsats for andre
 • Medier og kommunikasjon
Tilvalgsfag
 • Spansk (8. - 10. trinn)
 • Engelsk fordypning (8. - 10. trinn)