Ukeplan

Ukeplan og arbeidsplan ser du på ukeplan.lillestrom.kommune.no

Om skolen

Skolen ligger sentralt plassert på Strømmen med kort avstand fra Strømmen stasjon.

Dette er viktig for oss

Faglighet, fellesskap, trivsel og trygghet er viktig for oss på Bråtejordet. Det at alle skal få mulighet til å bli sett og hørt og at man får mulighet til å gjøre sitt beste til enhver tid.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Ungdomsskole
 • Oppstartsår: 2014
 • Ca antall elever : ca 400
 • Antall ansatte: ca 40
 • Antall paralleller: 5
 • Antall klasser: 15

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Uterommet
 • Fotballbane
 • Lysløype
 • Nær skog
 • Trivselsledere
Spesialrom
 • Auditorium
 • Baserom
 • Bibliotek
 • Grupperom
 • Gymsal
 • Kantine
 • Kjøkken
 • Kunst og håndverk rom
 • Musikkrom
 • Naturfagrom
 • Samlingssal
 • Sløydsal

Valgfag og tilvalgsfag

Valgfag
 • Design og redesign
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Innsats for andre
 • Medier og kommunikasjon
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Produksjon for sal og scene
 • Programmering
 • Teknologi i praksis
 • Levende kulturarv -sjakk
Tilvalgsfag
 • Arbeidslivsfag
 • Engelsk fordypning
 • Fransk
 • Matematikk fordypning
 • Norsk fordypning
 • Spansk
 • Tysk