Om skolen

Skolen vår ligger i vekstområdet Frogner, med kort avstand til tog og buss. Skolen er relativt ny og vi har tilgang til svømmehall og idrettshall i umiddelbar nærhet.

Dette er viktig for oss

Vår visjon er «Ut på Tur, det handler om å bli den beste utgaven av seg selv.» TUR står for trivsel, utvikling og resultat. Vi ser på skoleløpet som starten på en livsreise for alle, der vi jobber for at både elever og voksne, skal kunne bli og fremstå som den beste utgaven av seg selv.

Skolen har et tett samarbeid med OsloMet.
I perioden 2022-2024 er vi formalisert som Universitetsskole. I tillegg til ordinær praksis så har vi har årlige trinnovertagelsesperioder der 4. års studenter overtar all undervisning i en 14-dagers periode på tre trinn.
Skolen ble høsten 2022 sertifisert som dysleksivennlig.
Skolen disponerer et eget leirsted i Numedal. Hit reiser elever på 6. trinn, 8. trinn og 10. trinn.            

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barne- og ungdomsskole
 • Oppstartsår: 2017
 • Antall elever:  ca. 960
 • Antall ansatte: 130
 • Antall paralleller: 4 på barnetrinnet, 5 på ungdomstrinnet
 • Antall klasser: 43

Fasiliteter

Uterommet
 • Akebakke
 • Lysløype
 • Nær skog
 • Nær vann
 • Utsikt
 • Skate-rampe
Spesialrom
 • Auditorium
 • Bibliotek
 • Flerbrukshall med bl.a. tre håndballbaner, styrketreningsrom og arena for e-sport
 • Grupperom
 • Kantine
 • Kjøkken
 • Kultursenter
 • Kunst og håndverksrom
 • Musikkrom
 • Naturfagrom
 • Samlingssal
 • Sløydsal
 • Svømmehall- 25 meters basseng

Valgfag og tilvalgsfag

Valgfag

 • Design og redesign
 • Fysisk aktivitet og helse: Mulighet for fordypning i e-sport
 • Innsats for andre
 • Friluftsliv
 • Produksjon for scene
 • Programmering
 • Medier og kommunikasjon
 • Praktisk håndverksfag
 • Utvikling av produkter og tjenester
Tilvalgsfag
 • Arbeidslivsfag
 • Engelsk fordypning
 • Fransk
 • Spansk
 • Tysk