Om skolen

Hovinhøgda er en barneskole beliggende sentralt i Fetsund med utsyn over naturreservatet nordre Øyeren. Vi har store fine uteområder. Elevene har laget skolens slagord: "Hovinhøgda best i bøgda".

Dette er viktig for oss

Skolens visjon er "Trygg og glad med mestring hver dag".

Skolen skal fremme elevenes utvikling og læring gjennom motivasjon, glede og mestring.  Læring skjer med og i eleven ved at eleven er aktiv i læringsprosessen. Opplæringen knyttes til elevenes egne erfaringer og opplevelser. Skolen arbeider bevisst med å skape gode relasjoner elevene i mellom, mellom lærer og elev og med de foresatte.

Trygghet og trivsel skapes gjennom et systematisk arbeid med sosial kompetanse, gjensidig respekt og toleranse, tydelige forventninger, grenser og struktur.

Skolen jobber med å utvikle lesing som grunnleggende ferdighet gjennom blant annet lesing av ulike typer tekster, arbeid med begreper, muntlig aktivitet for alle i timene og utvikling av skolebiblioteket.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barneskole
 • Oppstartsår: 1957
 • Bygget ut flere ganger
 • Ca antall elever : 330
 • Antall ansatte: 43
 • Antall paralleller: To paralleller på 1. - 6. trinn og tre paralleller på 7. trinn.
 • Antall klasser: 15
 • Tall fra Skoleporten viser statistikk om opplæringa, læringsmiljø, læringsresultater, ressurser og gjennomføring per skole.

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Uterommet
 • Akebakke
 • Ballbinge
 • Fotballbane
 • Nær skog
 • Nær vann
 • Trivselsledere
Spesialrom
 • Gymsal
 • Kjøkken
 • Kunst og håndverk rom
 • Mediatek
 • Sløydsal