Ukeplan

Ukeplan og arbeidsplan ser du på ukeplan.lillestrom.kommune.no

Om skolen

Kjellervolla skole ligger i Lillestrøm by, nær Kjeller flyplass. Til nyttår 2022 flytter Kjellervolla inn i nytt bygg i Sophie Radichs vei, og blirSophie Radich skole.

Dette er viktig for oss

Vi jobber for at elevene skal trives og ha en størst mulig faglig og menneskelig utvikling. Dette skjer gjennom god undervisning og tett faglig og sosial oppfølging. Derfor prioriterer vi delingstimer og forsterkning i matematikk, norsk, engelsk og naturfag, og har en økt ressurs til kontaktlærerne i alle klasser.

Ordensreglement

Lokalt ordensreglement for Kjellervolla

Tillegg til forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Lillestrøm kommune

2020/2021

 • Elevene skal ha mobilen avslått i sekken eller i mobilhotellet i undervisningen. Den kan brukes som et pedagogisk hjelpemiddel i undervisningen hvis læreren gir beskjed om det.
 • I undervisningen skal digitale klokker være avslått eller satt i flymodus.
 • Det er ikke lov til å ta bilder, lydopptak eller film i skoletiden. Lærer kan eventuelt gi lov hvis det
  er en faglig begrunnelse.
 • I skoletiden skal elevene være på skolens område om ikke annet er avtalt.
 • Sykler og sparkesykler skal parkeres i skolegården på anviste plasser.
 • Hjelm skal alltid brukes når elevene sykler, bruker skateboard eller bruker sparkesykkel i skoletiden.

Ad §7C: Det kan kun settes anmerkning ved brudd på punktene i Lillestrøm kommunes ordensreglement. Elev og foresatte skal informeres om anmerkninger som settes.

Les regler for orden og oppførsel (ordensreglement).

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Ungdomsskole
 • Ombygget/renovert: 2000
 • Ca antall elever : 477
 • Antall ansatte: 60
 • Antall paralleller: 6 på 8. og 9.trinn, 5 på 10.trinn
 • Antall klasser: 17

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Uterommet
 • Ballbinge - avstengt for tiden.
Spesialrom
 • Bibliotek
 • Grupperom
 • Gymsal
 • Kjøkken
 • Kunst og håndverk rom
 • Musikkrom
 • Naturfagrom
 • Samlingssal
 • Sløydsal

Valgfag og tilvalgsfag

Valgfag
 • Design og redesign
 • Fra sal til scene
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Medier og kommunikasjon
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Programmering
 • Teknologi i praksis
Tilvalgsfag
 • Arbeidslivsfag
 • Engelsk fordypning
 • Fransk
 • Spansk
 • Tysk