Om skolen

Stav skole er en ungdomsskole beliggende på Skjetten. Skolen har et stort mangfold i elevgruppa, og både elever og lærere arbeider aktivt for å bruke dette mangfoldet til noe positivt.

Dette er viktig for oss

Skolen utarbeidet for to år siden sin egen visjon: Stav skole -et mangfoldig fellesskap med trivsel og læringsglede! Visjonen gjenspeiler våre kjerneverdier, og vi ønsker å fremstå som en inkluderende og nysgjerrig læringsarena. Skolen har et godt samarbeid med elevrådet og også med foresatte. Vi ser på dem som en viktig ressurs.

Skolen har de senere årene vært igjennom et generasjonsskifte, og skolen har i dag et ungt og energisk personale. Vi er stolte av skolen vår, og arbeider konstant for et trygt og godt miljø hvor både lærere og elever kan trives hver dag!

Skolen har en miljøterapeut tilsatt i en 100% stilling, noe som bidrar til å styrke elevenes behov for å bli sett og til å bli ivaretatt. 9A er viktig for oss, og alle elever skal ha en trygg voksen som har tid til oppfølging.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Ungdomsskole
 • Oppstartsår: 1965
 • Nytt bygg 2003
 • Ca antall elever : 400
 • Antall ansatte: 45
 • Antall paralleller: 5
 • Antall klasser: 15

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

 

Fasiliteter

Uterommet
 • Fotballbane
 • Nær naturreservat
 • Nær skog
 • Nær vann
 • Skate-rampe
Spesialrom
 • Auditorium
 • Bibliotek
 • Flerbrukshall
 • Gymsal
 • Kjøkken
 • Kunst og håndverk rom
 • Musikkrom
 • Naturfagrom
 • Nærmiljøsenter
 • Oppvekstsenter
 • Samlingssal
 • Sløydsal
 • Svømmehall
 • Sykkelverksted

Valgfag og tilvalgsfag

Valgfag
 • Design og redesign
 • Fra sal til scene
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Innsats for andre
 • Levende kulturarv
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Produksjon for sal og scene
 • Programmering
 • Reiseliv
 • Teknologi i praksis
 • Levende kulturarv -sjakk
 • Levende kulturarv - litteratur
Tilvalgsfag
 • Arbeidslivsfag
 • Engelsk fordypning
 • Fransk
 • Matematikk fordypning
 • Norsk fordypning
 • Tysk