Om skolen

Tæruddalen skole ligger på Skedsmokorset. I direkte tilknytting til skolen ligger to idrettshaller og flotte friluftsområder som vi benytter i undervisningen. Skolen har et godt læringsmiljø, en flott elevgruppe og et stabilt personale med høy kompetanse.

Dette er viktig for oss

På Tæruddalen skole skal vi ha et skolemiljø som er inkluderende og som anerkjenner mangfoldet blant oss fremmer samarbeidsferdigheter der elevene opplever mestring fremmer motivasjon og læring er preget av gjensidig tillit og respekt overfor alle er preget av gode trygge relasjoner mellom elever og mellom elever og voksne gir elevene valg og ansvar. 

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole:Ungdomsskole
 • Oppstartsår: 1998
 • Ca antall elever : 470
 • Antall ansatte: 48
 • Antall paralleller: 6
 • Antall klasser: 18
 • Tall fra Skoleporten viser statistikk om opplæringa, læringsmiljø, læringsresultater, ressurser og gjennomføring per skole.

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Uterommet
 • Akebakke
 • Lysløype
 • Nær skog
 • Nær vann
 • Utsikt
 • Skate-rampe

Valgfag og tilvalgsfag

Valgfag
 • Design og redesign
 • Forskning i praksis
 • Fra sal til scene
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Innsats for andre
 • Medier og kommunikasjon
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Produksjon for sal og scene
 • Programmering
 • Teknologi i praksis
Tilvalgsfag
 • Arbeidslivsfag
 • Engelsk fordypning
 • Fransk
 • Matematikk fordypning
 • Spansk
 • Tysk