Om skolen

Tæruddalen skole ligger på Skedsmokorset. I direkte tilknytting til skolen ligger idrettshall og flotte friluftsområder som vi benytter i undervisningen. Skolen har et godt læringsmiljø, en flott elevgruppe og et stabilt personale med høy kompetanse.

Dette er viktig for oss

På Tæruddalen skole skal vi ha et skolemiljø som:

 • er inkluderende og som anerkjenner mangfoldet blant oss
 • fremmer samarbeidsferdigheter der elevene opplever mestring
 • fremmer motivasjon og læring
 • er preget av gjensidig tillit og respekt overfor alle
 • er preget av gode trygge relasjoner mellom elever og mellom elever og voksne
 • gir elevene valg og ansvar

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole:Ungdomsskole
 • Oppstartsår: 1998
 • Ca antall elever : 485
 • Antall ansatte: 48
 • Antall paralleller: 6
 • Antall klasser: 18

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Uterommet
 • Akebakke
 • Lysløype
 • Nær skog
 • Nær vann
 • Utsikt
 • Skate-rampe

Valgfag og tilvalgsfag

Valgfag
 • Design og redesign
 • Forskning i praksis
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Innsats for andre
 • Medier og kommunikasjon
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Produksjon for sal og scene
 • Programmering
Tilvalgsfag
 • Arbeidslivsfag
 • Engelsk fordypning
 • Fransk
 • Spansk
 • Tysk