Om skolen

Vesterskaun er en barneskole og ligger landlig til mellom Frogner og Lørenfallet, omtrent. fem minutter fra avkjøringen til E6.

Dette er viktig for oss

Skolen er bygd på 1970-tallet, og er de siste ti årene blitt utvidet med paviljonger siden elevtallet har økt. Vi har god boltreplass med ski -og akebakker på vinteren, egen ballbinge og muligheter for frilek både på asfalt og gress. Samtidig har vi gode turmuligheter i nærmiljøet.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har laget en gapahuk i nærheten av skolen, denne er ofte i bruk både i skole- og SFO-tiden. SFO har tilhold i den nyeste paviljongen, der også 1. og 2. trinn har sine klasserom. Elevene har en trygg skolevei.

Vesterskaun er en PALS-skole, som står for Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling. Vi er i 2019 blitt sertifisert som dysleksivennlig skole. Andre fokusområder er IKT, inkluderende skolemiljø, klasseledelse, vurdering for læring og tilpasset opplæring.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barneskole
 • Oppstartsår: 1974
 • Ombygget/renovert: 2017
 • Ca antall elever: 225
 • Antall ansatte: 32
 • Antall paralleller: 2
 • Antall klasser: 14

Fasiliteter

Uterommet
 • Akebakke
 • Ballbinge
 • Fotballbane
 • Gapahuk
 • Hinderløype
 • Nye lekeapparater
 • Nær skog
 • Trivselsledere
Spesialrom
 • Bibliotek
 • Grupperom
 • Gymsal
 • Kjøkken
 • Kunst og håndverksrom
 • Naturfagrom
 • Sløydsal