Om sommerskolen

​Sommerskolen er et gratis tilbud for elever bosatt i Lillestrøm kommune som begynner i 3.-10. trinn til høsten.

Sommerskolen er utviklet for å gi et positivt sosialt og læringsfremmende tilbud til elever i kommunen, utover det ordinære skoleåret.
Sommerskolen ønsker å nå bredt ut og har utviklet kurs med hovedtemaer innenfor realfag, språk, kunst, dans, musikk, idrett og teater. Vi bruker både klasserommet, skolegården, nærmiljø og by som læringsarena, og legger vekt på en praktisk tilnærming til spennende temaer innenfor de klassiske skolefagene.

Et sentralt mål er at elevene skal føle mestring gjennom kurs med høy faglig kvalitet, samtidig som de får muligheter til å ha det gøy og få nye venner. Alle kursene inneholder innslag av fysisk aktivitet, og på noen av kursene vil dette være svømming.

I 2021 vil sommerskolen bli avholdt i uke 26, 31 og 32. Vi jobber også med mulige kurs i uke 27-30.

Påmelding

Påmelding og informasjon kommer.

Oppmøte og deltakelse

  • Det er obligatorisk oppmøte hver dag hele kursuken. ​Elever som ikke møter første dag uten å ha gitt beskjed, mister plassen sin. ​
  • Kursdagen starter kl. 09.00 og varer til 15.00. Elevene må møte mellom kl. 08.45–09.00 og hentes kl. 15.00. ​
  • Fravær/sykdom meldes til sommerskolen på SMS eller telefon. ​
  • Vi har felles rutiner for registrering av elever ved henting og levering. Alle får utdelt et nøkkelbånd med navn som samles inn hver ettermiddag når elevene krysses ut av oppmøtelisten. ​
  • Elevene må ha med matpakker, drikkeflaske og klær etter værforhold.