Hva gjør jeg hvis det er kommunale ledninger på min eiendom?

Hvis det finnes vann- og avløpsledninger der du vil fylle opp, må du søke om terrengendring etter Plan- og bygningsloven. Da skal du blant annet passe på at kommunens tekniske retningslinjer (VA-normen) følges.

Kommunen skal vurdere om ledningene tåler økt belastning.

Hvis vi tillater at ledninger blir liggende dypere enn 4 meter, skal kummer bygges om slik at de får mellomdekk for nedstigning.

Vann og avløpsnormen (VA-normen) 

Hva gjør jeg hvis det er private ledninger på min eiendom?

Ta kontakt med eier av ledningene for å få tillatelse til å endre beliggenhet og til å finne løsning på drift og vedlikehold av ledningene. Private ledninger skal, på samme måte som kommunale ledninger, sikres rett til tilgjengelighet for drift og vedlikehold.

Lenker