Sykkelstrategi

Sykkelstrategien gir hovedretningen for sykkelsatsingen i kommunen. Den beskriver hvilke prinsipper som legges til grunn for ny infrastrultur, sykkelparkering og nye mobilitetsløsninger.

Sykkelstrategi for Lillestrøm kommune 2021 (PDF, 16,7 MB)

Årsrapporten for sykkelsatsingen

Årsrapportene for sykkelsatsingen viser de viktigste aktivitetene og hendelsene for sykkel i Lillestrøm kommune.

Årsrapport sykkel

Sykkelsatsingen i Lillestrøm kommune - Årsrapport 2022.pdf (PDF, 511,3 KB)

Sykkelsatsingen i Lillestrøm kommune - Årsrapport 2021 (PDF, 327,4 KB)

Reisevaneundersøkelser

Se reisevaneundersøkelse for Lillestrøm kommune, 2022

Se reisevaneundersøkelse for Lillestrøm kommune, 2021

Asplan Viak har i 2021 og 2022 gjennomført reisevaneundersøkelser for Lillestrøm kommune som kombinerer tradisjonelle reisevanespørsmål med en preferanseundersøkelse av tiltak som kan forbedre sykkeltilbudet i kommunen. Resultatene fra undersøkelsene vil gi økt kunnskap om geografiske variasjoner i reisebehov og hva som vil ha best effekt for å øke sykkelandelen i Lillestrøm kommune.

Det vil bli gjennomført årlige reisevaneundersøkelser for befolkningen i Lillestrøm kommune, som dokumenteres i rapportform og i en digital kartfortelling.

Studentoppgaver

Studenter ved NMBU som tar kurset Ferdselsårer i landskapet, har høsten 2021 jobbet med oppgaver med Lillestrøm som utgangspunkt.

To grupper har valgt vært sitt prosjekt der de har sett på mulige forbedrede sykkelløsninger i sentrum av Lillestrøm. De har sett på henholdsvis Voldgata og Solheimsgata. Studentene har tatt utgangspunkt i overordnete dokumenter og føringer og laget en mulighetsstudie med alternativer der de argumenterer for det beste konseptet.

Studentoppgaver

Last ned studentoppgavene

Mulighetsstudie Sykkelinfrastruktur i Voldgata (PDF, 2,4 MB)

Sykkelvennlige kryssløsninger i Solheimsgata (PDF, 4,9 MB)