Vi tilbyr vaksine til innbyggere i målgruppene for influensavaksinasjon via fastlegene. Vi har bestilt opp maks antall av vaksiner og alle fastleger i Lillestrøm kommune har fått vaksiner.

Finn fastlegene i Lillestrøm kommune

Les om hvilke grupper som anbefales å ta influensavaksine (fhi.no)

Pasienter som er i risikogruppen få influensavaksine hos sin fastlege. De fleste fastleger vil gi dette tilbudet i uke 41. For de som ikke har frikort er egenandelen kroner 50,-.

Du kan også få vaksinen hos privatpraktiserende leger. De kan skrive ut en resept før apoteket eller en lege kan sette vaksinen. Noen privatpraktiserende leger har også bestilt vaksiner til sine pasienter. Disse får også vaksiner utdelt i  uke 40.

Les mer om influensavaksine hos Folkehelseinstituttet