Lillestrøm kommune tilbyr månedlige fakturaer (innbetaling hver måned) eller halvårlige fakturaer (2 terminbetalinger) for kommunale gebyr, det vil si vann, avløp, renovasjon og feiing.

I gamle Fet kommune hadde alle kvartalsvise fakturaer (4 terminer). Disse er nå lagt over til månedlig faktura. Om du kun ønsker å få faktura hvert halvår må du ta kontakt på gebyr@lillestrom.kommune.no og gi beskjed om at du ønsker halvårlig faktura. Husk å oppgi gårds og bruksnummer, og adressen det gjelder.

Mer informasjon om månedlig faktura for kommunale gebyrer.